Subsidieregeling compensatie OZB dorpshuizen

Geplaatst op dinsdag 19 mei 2020

Het college heeft op verzoek van de raad onderzocht welke fiscale maatregelen de gemeente kan nemen ten gunste van vrijwilligersorganisaties in de gemeente Maasdriel. In 2019 besloot het college al om de legeskosten voor evenementenvergunningen te subsidiëren. In aanvulling daarop heeft het college nu besloten om de onroerendezaakbelasting (OZB) van dorpshuizen met ingang van 2020 te subsidiëren.

Wethouder De Vreede: “Op deze manier geven we alle dorpshuizen, die op verschillende wijze in eigendom zijn of geëxploiteerd worden, dezelfde uitgangspositie. Die gelijke positie vinden wij belangrijk, want de dorpshuizen zijn van grote waarde voor onze gemeente. Dorpshuizen leveren namelijk een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en verbondenheid in de kernen.” Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op de pagina subsidies.

Meer nieuws