Inwoners en gemeente maken samen woningbouwplan Well

Geplaatst op maandag 18 november 2019

Het voormalige korfbalveld aan de Maaijenstraat gaat plaats maken voor woningen. Samen met de bewoners van Well ging de gemeente op zoek naar de meest wenselijke invulling voor het plangebied. Tijdens de bewonersavond op 27 september zijn de bewoners actief aan de slag gegaan om hun wensen en voorkeuren kenbaar te maken. Op 15 november presenteerde de gemeente de stedenbouwkundige ontwerpen. Daarin zijn de belangrijkste resultaten van de eerste bewonersavond verwerkt. De bewoners hebben eensgezind gekozen voor een invulling met traditionele woningbouw, behoudende architectuur en een klassiek openbaar gebied. Bewoners konden op een formulier aangeven wat voor woning zij zoeken. In het woningbouwprogramma is daar rekening mee gehouden.

De bewonersavonden zijn druk bezocht en diverse bewoners hebben via anderen hun wensen en voorkeuren kenbaar gemaakt. "Dit heeft geleid tot een gezamenlijk plan van bewoners en gemeente", aldus wethouder Peter de Vries.

Afbeelding stedenbouwkundig ontwerp

Afbeelding stedenbouwkundig ontwerpen
De komende maanden wordt het schetsmodel tot in detail uitgewerkt. Zodra het plan ook door alle betrokken instanties (o.a. hulpdiensten) akkoord is bevonden kan een bestemmingsplan worden opgesteld. Dit bestemmingsplan legt het plan juridisch vast. Het streven is dat de procedures hiervoor eind 2020 afgerond zijn.

Foto bijeenkomst

Een druk bezochte bijeenkomst, mooie samenwerking tussen inwoners en gemeente.

Meer nieuws