Begrotingsraad 7 november 2019

Geplaatst op maandag 4 november 2019

Datum 07-11-2019
Aanvang 17:00
Locatie Raadzaal

Voorzitter H. van Kooten

Griffier H.P. van Ommeren

 • Opening en mededelingen
 • Vaststellen raadsagenda
 • Spreekrecht burgersOverige agendapunten: hamerstukken
 • Jaarverslag Leerplicht 2018-2019, wethouder Sørensen
 • Verordening tegemoetkoming kosten sociaal medische indicatie Kinderopvang Maasdriel 2019, wethouder Sørensen
 • Woonzorgvisie Bommelerwaard 2020-2024, wethouder Sørensen

Behandeling Programmabegroting 2020

wethouder De Vreede en overige collegeleden

 • Algemene beschouwingen raad; Indienen moties en amendementen bij de begroting 2020

Tekst algemene beschouwingen wordt tijdens de vergadering toegevoegd.
Moties en Amendement worden zo mogelijk voorafgaand aan de vergadering geplaatst.
Schorsing van ca 1 uur voor diner en nader beraad

 • Inhoudelijke reactie van het college op algemene beschouwingen en ingediende moties en amendementen
 • Discussie raad
 • Reactie van college Adviezen over de moties en amendementen
 • Stemmingen
 • Sluiting
   

Meer nieuws