De gemeenteraad vergadert

Geplaatst op maandag 14 oktober 2019

Op donderdag 7 november vergadert de gemeenteraad over de Begroting  vanaf 17.00 uur.

Onderwerpen

  • Vaststellen Programmabegroting 2020-2023 Maasdriel

Drie hamerstukken, eerder behandeld in de commissie S&F op 1 oktober 2019

  • Jaarverslag Leerplicht 2018-2019
  • Verordening tegemoetkoming kosten sociaal medische indicatie Kinderopvang Maasdriel 2019
  • Woonzorgvisie Bommelerwaard 2020-2024


Vergaderstukken inzien of meekijken via internet?

Kijk dan op de website van de gemeenteraad.  

Meer nieuws