Integrale veiligheidscontrole bedrijventerrein De Geerden

Geplaatst op donderdag 1 november 2018

Bij een integrale veiligheidscontrole op 31 oktober op het bedrijventerrein De Geerden zijn diverse bedrijven gecontroleerd op de (brand)veiligheid, illegale bewoning en illegale bebouwing.

Naast de gemeente werkten mee Brandweer, politie, omgevingsdienst, werkzaak, arbeidsinspectie en Liander.

Naast een geval van vermogensfraude zijn er een aantal brandonveilige situaties geconstateerd. In enkele panden zijn grote aantallen arbeidsmigranten aangetroffen. Er is geconstateerd dat deze personen niet bij de gemeente staan ingeschreven. Een pand wordt ontruimd vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan en een gevaarlijke brandonveilige huisvesting van arbeidsmigranten.

Burgemeester Van Kooten geeft aan dergelijke onveilige situaties en misstanden niet te tolereren en zal daarom handhavend optreden.

Meer nieuws