Gemeente Maasdriel in gesprek met arbeidsmigranten

Geplaatst op donderdag 13 september 2018

Op dinsdag 11 september vond de derde bijeenkomst rondom arbeidsmigranten plaats op het gemeentehuis in Kerkdriel. Eerder ging de gemeente Maasdriel in gesprek met huisvesters, werkgevers en omwonenden. Deze avond werd gepraat én geluisterd naar de arbeidsmigranten zelf. De gemeente vindt het belangrijk om ‘met’ de mensen zelf te praten, in plaats van ‘over’ de mensen. Met behulp van een tolk is gevraagd naar hun mening, ervaringen en behoeften.

Uit het gesprek bleek dat de beeldvorming over arbeidsmigranten binnen de samenleving vaak gekleurd is en gestoeld is op aannames. Vandaar dat de gemeente grote waarde hecht aan deze bijeenkomst: we moeten beter weten waar we met z’n allen over praten. Het gesprek was gebaseerd op de drie belangrijkste thema’s, werken, wonen en integratie. Vaak ligt de focus op huisvesting. Maar het vraagstuk rondom arbeidsmigranten is zoveel meer dan alleen maar huisvesting. Het gaat ook om integratie, om samen leven en samen werken. Om deze reden heeft de gemeente tijdens deze bijeenkomst gevraagd naar de ervaringen op het gebied huisvesting en werk. Vragen zoals ‘hoe tevreden ben je over je huisvesting?’ en ‘met welke informatie kunnen we jullie beter van dienst zijn?’ kwamen aan de orde. Uit eerste hand hoorden we hoe de arbeidsmigranten het zelf ervaren om hier te wonen en te leven. Zij gaven aan dat de taal vaak een barrière vormt bij de integratie. ‘Wij zouden erg geholpen zijn met taallessen. Ook Poolse pagina’s van relevante onderwerpen op de gemeentelijke website, zoals bijvoorbeeld ‘inschrijving in Nederland’ zou het voor ons makkelijker maken’, gaf de meerderheid van de aanwezige arbeidsmigranten aan.

Tijdens de bijeenkomst was er sprake van veel wederzijds respect. In alle rust werd met elkaar gesproken en werden ervaringen gedeeld. De arbeidsmigranten gaven aan dat ze erg blij zijn dat er naar ze geluisterd wordt. Ze zijn zich bewust van de beeldvorming binnen de samenleving en betreuren dit. ‘We werken hard aan de beeldvorming en doen ons uiterste best geen overlast te veroorzaken. Helaas is het vaak een enkeling die het vertrouwen dat we hebben opgebouwd weer beschadigd’, licht één van de migranten toe.

Naast de sociaal-maatschappelijke aspecten werd er ook gesproken over onderwerpen zoals:
Maximale omvang van en de ligging van geconcentreerde huisvesting van arbeidsmigranten.

Door de drie bijeenkomsten heeft de gemeente de ervaringen van de arbeidsmigranten en de centrale spelers in het vraagstuk van arbeidsmigranten ten aanzien van werk, huisvesting en participatie in kaart gebracht. De bijeenkomsten hebben veel opgeleverd, concludeert projectleider Eveline Engels.

De meerwaarde van een dergelijke aanpak zit volgens de gemeente Maasdriel in het feit dat je een totaal beeld krijgt van de situatie. De beleidsmakers en beslissers gaan aan de slag met de input van de drie bijeenkomsten en gebruiken de ervaringen bij het vormgeven van een concreet en breed gedragen beleid.

Meer nieuws