Fruitdelta Rivierenland lanceert het Regionaal Investerings Fonds

Geplaatst op donderdag 4 mei 2017

Regio Rivierenland en FruitDelta Rivierenland; hoe zit dat precies?

Regio Rivierenland vormt het overheidsonderdeel en vervult binnen FruitDelta Rivierenland wisselend de rol van initiatiefnemer, beslisser, partner en aanjager. De gemeente Maasdriel is als één van de tien gemeenten onderdeel van de Regio Rivierenland. FruitDelta Rivierenland richt zich op drie economische Speerpunten: Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. De speerpunten die de samenwerkende gemeenten in Rivierenland hebben vastgesteld en ontwikkeld. Deze speerpunten stimuleren onze economie, zodat de omzet en de toegevoegde waarde van onze bedrijven toeneemt en de werkgelegenheid stijgt.

Regionaal Investeringsfonds

In 2017 heeft de Regio Rivierenland het Regionaal Investeringsfonds (RIF) opgericht. Ondernemers en ondernemende inwoners uit Maasdriel, met goede projectplakken en eigen kapitaal, kunnen beroep doen op het RIF. De steun bestaat niet alleen uit euro’s, maar ook in de vorm van kennis, ervaring en praktische hulp. De ingediende projecten moeten bijdrage aan één van de ambities die de Regio Rivierenland heeft opgesteld. Lees daarom vooral eerst de criteria waaraan uw project moet voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage.

Ronde 1 eindigt op 21 mei

Wilt u ook een aanvraag indienen? U heeft nog tot 21 mei de kans. De volgende ronde start in september. Wilt u meer weten over het RIF en de planning? Kijk dan op de website van Regio Rivierenland 

Meer nieuws