Wilt u met uw politieke partij meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017?

Geplaatst op donderdag 19 januari 2017

Ondersteuningsverklaringen zijn schriftelijke verklaringen van personen die deelname van de lijst (politieke partij/groepering) aan deze verkiezing ondersteunen. Partijen die willen meedoen aan een verkiezing moeten ondersteuningsverklaringen overleggen, als ze:
• voor het eerst meedoen aan de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer
• bij de vorige verkiezing van de leden van de Tweede Kamer geen zetel(s) hebben behaald
• deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding)

Voor iedere lijst zijn ten minste 30 ondersteuningsverklaringen per kieskring nodig (met uitzondering van kieskring 20, Bonaire, daar zijn minimaal 10 ondersteuningsverklaringen van kiezers nodig). Deze moeten afkomstig zijn van kiezers die wonen in de betreffende kieskring. Nederland bestaat uit 20 kieskringen. Lees meer hierover op de website van de Kiesraad.

Voorwaarden ondersteuningsverklaring

 • Kandidaten op een lijst mogen deze lijst ook als kiezer ondersteunen (als ze wonen in de kieskring)
 • Een kiezer mag niet meer dan 1 ondersteuningsverklaring ondertekenen
 • Let op: als u als kiezer een ondersteuningsverklaring aflegt voor een politieke partij, dan is dat later niet meer terug te draaien.
  De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar
 • De ondersteuner moet zich legitimeren met een identiteitsbewijs

Ondersteuningsverklaring afleggen

Wilt u voor kieskring 6 een ondersteuningsverklaring afleggen? Dit kan van 16 tot en met 30 januari 2017. U doet dit bij de informatiebalie in het gemeentehuis te Kerkdriel en het werkt als volgt:

 1. De kiezer woont in de kieskring waarbinnen hij een ondersteuning wil afleggen. De kiezer mag niet meer dan één verklaring van ondersteuning ondertekenen
 2. De kiezer is in het bezit van een geprint formulier model H4 (PDF, 29.5 kB) en meldt zich bij de verkiezingsbalie. Het formulier model H4 kan ook door de politieke groepering worden verstrekt
 3. De kiezer moet een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben
 4. Bij de verkiezingsbalie wordt gecontroleerd of de persoon kiesgerechtigd is
 5. De kiezer ondertekent het volledig ingevulde formulier model H4 ten overstaande van de ambtenaar. De afgelegde verklaring kan niet worden ingetrokken
 6. De ambtenaar zet een stempel op het formulier model H4
 7. De kiezer neemt het formulier model H4 mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt

Meer nieuws