Bezwaarschriftencommissie 30 november 2016

Geplaatst op donderdag 24 november 2016

19.15 uur

Bezwaar tegen besluit de aangevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit handelen
in strijd met het bestemmingsplan aan de Kerkstraat 9 te Kerkdriel te weigeren

19.45 uur

Bezwaar tegen opgelegde last onder dwangsom om het in strijd met het
bestemmingsplan gebruiken van de bedrijfswoning aan de Hogewaard 1a te Heerewaarden

Meer nieuws