Hoe werkt het verlenen van medewerking aan verzoeken voor woningbouw?

Geplaatst op donderdag 1 september 2016

Woningbouwprogramma 2015-2025

Op 14 april 2016 heeft de raad het Woningbouwprogramma 2015-2025 vastgesteld. In dit programma staan de projecten waaraan de gemeente tot 2025 in ieder geval medewerking verleent.

Beperkte ruimte voor verzoeken
Naast de projecten in het programma is er nog beperkte ruimte om mee te werken aan verzoeken voor woningbouw. In welke gevallen kan medewerking worden verleend? Er is een maximum verbonden aan het aantal woningen waaraan medewerking verleend kan worden. Voorlopig zijn dit er maximaal 110 tot het jaar 2025. Telling gebeurt aan de hand van daadwerkelijk gebouwde woningen.

Jaarlijks bekijken

Het woningbouwprogramma wordt jaarlijks opnieuw bekeken en wordt indien nodig bijgesteld.

 • Uitgangspunt
  Verzoeken inzake woningen die niet op het programma staan worden afgewezen.
   
 • Uitzonderingen
  Uitzonderingen hierop kunnen –onder voorwaarden- zijn:
  • Projecten van één of twee woningen ‘op eigen grond’
  • Omzetting van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) naar woningen
  • Bijzonder gewenste initiatieven die voldoen aan de volgende uitgangspunten:
   • qua aantal passend in het woningbouwprogramma
   • uitsluitend inbreiding of herontwikkeling
   • ruimtelijke kwaliteitswinst
   • aansluiting op de woningmarkt en duurzaamheid
   • oplossen van een knelpunt bijvoorbeeld in milieu hygiënisch opzicht

Meer nieuws