Melding doen

Is er iets kapot bij u in de buurt? Doe dan een melding woon- of leefomgeving. Dit doet u via de website Melding leefomgeving of bel 14 0418.
Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen enzovoorts. 

Meldingen die u kunt doen, zijn bijvoorbeeld:

 • Afval / zwerfafval
 • Asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • Graffiti
 • Overhangend groen
 • Overlast van een hond
 • Pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
 • Rioolverstopping en/of rioolstoring
 • Straatmeubilair zoals zitbanken, en verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen
 • Verkeersborden en -tekens
 • Vernieling 
 • Voetpaden en fietspaden

Overige meldingen die gaan over bedrijven, bijvoorbeeld  stank- of geluidhinder kunt u melden via de website voor milieuklachten van de Provincie.

Voor meldingen over water kunt u terecht bij meldpuntwater.nl