Melding doen

Ziet u op straat of in een park iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt? Meld het dan bij de gemeente. Dit kan op een van de volgende manieren:

 • Gebruik de ‘Buiten Beter-app’ op uw mobiele telefoon. Kijk op de website van BuitenBeter voor het downloaden van de app.
 • Bel ons via telefoonnummer 140418.
 • Maak een melding leefomgeving. Gebruik hiervoor het meldingsformulier via de knop hieronder. 

Direct melden

Meld het via de BuitenBeter App

Via de BuitenBeter app kunt u eenvoudig en snel op uw mobiel een melding doen. Meteen op het moment en de plek dat u het signaleert. Hierbij kunt u een foto van het probleem toevoegen en de locatie waar het probleem zich voordoet. Wij ontvangen uw melding en kunnen zo uw probleem oplossen. Meer informatie over de app en het downloaden van de app vindt u op de website van BuitenBeter.

Een melding maakt u in een paar eenvoudige stappen. Bekijk de korte video: Hoe werkt BuitenBeter?

Zo werkt de BuitenBeter app in 4 stappen

Meldingen die u kunt doen, zijn bijvoorbeeld:

 • vernielingen aan speeltuinen
 • losliggende tegels
 • vernielde bushokjes
 • graffiti, zwerfvuil, onverzorgd groen
 • defecte straatverlichting of omver gereden paaltjes en verkeersborden
 • bak vol of hondenpoepzakjes op, hondenpoep
 • verkeersborden en -tekens
 • gladheid
 • problemen aan het riool
 • eikenprocessierups in openbaar groen
 • overlast van ongedierte (ratten, muizen)

Milieu

Overige meldingen die gaan over bedrijven, bijvoorbeeld  stank- of geluidhinder kunt u melden via Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Voor meldingen over water kunt u terecht bij meldpuntwater.nl

Discriminatie

Ook al is het bij wet verboden, discriminatie komt vaak voor. Wie dat overkomt, of wie dat ziet bij anderen, kan dit melden
bij Vizier.

Vizier is een onafhankelijk bureau waar u als inwoner van Gelderland Zuid terecht kunt met vragen, meldingen of klachten op het gebied van ongelijke behandeling. Discriminatie komt voor op het werk, op school maar ook in de privésfeer. Bijvoorbeeld op grond van kleur, afkomst, seksuele voorkeur maar ook op grond van leeftijd, geslacht en handicap.

Vizier adviseert en ondersteunt u als u te maken krijgt met ongelijke behandeling of discriminatie. Vizier is onafhankelijk en gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Vizier zet nooit stappen zonder uw toestemming. Klachtenbehandeling is kosteloos.