Melding doen

Is er iets kapot bij u in de buurt? Doe dan een Melding leefomgeving of bel 14 0418. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen enzovoorts. 

Direct melden

Meldingen die u kunt doen, zijn bijvoorbeeld:

 • vernielingen aan speeltuinen
 • losliggende tegels
 • vernielde bushokjes
 • graffiti, zwerfvuil, onverzorgd groen
 • defecte straatverlichting of omver gereden paaltjes en verkeersborden
 • bak vol of hondenpoepzakjes op, hondenpoep
 • verkeersborden en -tekens
 • gladheid
 • problemen aan het riool
 • eikenprocessierups in openbaar groen
 • overlast van ongedierte (ratten, muizen)

Onderhoud groen

Wilt u weten hoe en wanneer er onderhoud in het openbaar groen plaatsvindt, kijk dan op de website Van de Haargroep. De Van de Haargroep doet dit voor de gemeente Maasdriel.

Bericht van 28-05-2021: 

Door het regenachtige weer van afgelopen tijd schiet het onkruid als paddenstoelen uit de grond. Onze aannemer Van de Haar Groep is druk bezig met het onderhoud aan het openbaar groen. Hiervoor hebben ze hun onderhoudsploegen zelfs verdubbeld. Tijdens het onderhoud worden de hagen onkruidvrij gemaakt, de plantsoenen geschoffeld en het onkruid wordt opgeruimd. De ploegen werken de komende weken hard om in alle dorpen het onkruid onder controle te krijgen.

Milieu

Overige meldingen die gaan over bedrijven, bijvoorbeeld  stank- of geluidhinder kunt u melden via Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Voor meldingen over water kunt u terecht bij meldpuntwater.nl

Discriminatie

Ook al is het bij wet verboden, discriminatie komt vaak voor. Wie dat overkomt, of wie dat ziet bij anderen, kan dit melden
bij Vizier.

Vizier is een onafhankelijk bureau waar u als inwoner van Gelderland Zuid terecht kunt met vragen, meldingen of klachten op het gebied van ongelijke behandeling. Discriminatie komt voor op het werk, op school maar ook in de privésfeer. Bijvoorbeeld op grond van kleur, afkomst, seksuele voorkeur maar ook op grond van leeftijd, geslacht en handicap.

Vizier adviseert en ondersteunt u als u te maken krijgt met ongelijke behandeling of discriminatie. Vizier is onafhankelijk en gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Vizier zet nooit stappen zonder uw toestemming. Klachtenbehandeling is kosteloos.