Lees pagina voor

Hulp & ondersteuning

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zelfstandig en actief deelneemt aan de samenleving. Het kan zijn dat u daarbij ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld als u:

Bespreek uw vraag met familie, vrienden of buren. Grote kans dat zij u kunnen helpen.

Uw eigen omgeving

Heeft u dan nog geen oplossing? Neem dan contact op met bijvoorbeeld:

Heeft u hulp nodig bij uw thuisadministratie of gezinsondersteuning? Dan kan Humanitas Rivierenland (Deze link gaat naar een externe website) u wellicht ondersteunen.

Beginnen de jaren te tellen? En heeft u (levens)vragen of ervaart u problemen die te maken hebben met het ouder worden? Dan kunt u terecht bij Welzijn Bommelerwaard via (0418) 63 42 31 of info@welzijnbommelerwaard.nl
De ouderenadviseurs denken graag met u mee over onderwerpen als vrijetijdsbesteding, zingeving, eenzaamheid, vervoer en financiën. Professionals (BOA) zijn in dienst bij Welzijn Bommelerwaard, vanuit de KBO’s zijn er ook vrijwillige ouderenadviseurs (VOA) actief binnen de Bommelerwaard.
Heeft u vragen over dementie? Bekijk dan de folder 'Geheugensteuntje (PDF, 914.1 kB)' die de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel in samenwerking met Welzijn Bommelerwaard hebben opgesteld. In de folder vindt u informatie over het herkennen van de eerste signalen van dementie, we geven tips hoe om te gaan met iemand met dementie en we informeren u waar u hulp kunt vinden.

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Komt u er zelf met uw eigen omgeving niet uit, of is er meer nodig dan alleen een goed advies, dan kunt u contact opnemen met het gebiedsteam van de gemeente.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wanneer u in gesprek gaat met de gemeente over zorg of ondersteuning voor uzelf of uw gezin(sleden), dan hoeft u dat niet alleen te doen. Als u dat wilt, kunt u zich laten ondersteunen door een vriend of familielid. Het is ook mogelijk om (gratis) gebruik te maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. U kunt kiezen uit cliëntondersteuning vanuit MEE Gelderse Poort of vanuit twee lokale onafhankelijke cliëntondersteuners. Cliëntondersteuning kan bestaan uit informatie, advies, hulpvraagverduidelijking en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden. De cliëntondersteuner staat naast u, helpt u bij het formuleren van uw hulpvraag en ondersteunt bij het vinden van een passende oplossing.

Wilt u (kosteloos) gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met: