Lees pagina voor

Klacht

Vindt u dat u niet netjes of verkeerd bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente? Of wacht u veel te lang op een antwoord op uw brief? In dit soort gevallen kunt u een klacht indienen. Deze klachten worden behandeld door juridische zaken.

Een klacht of een melding?

Let op!Gaat uw klacht over iets dat kapot is op straat, ziet u vervuiling of een onveilige verkeerssituatie? Doe dan een melding openbare ruimte. Meldingen gaan bijvoorbeeld over; vernielingen, losliggende tegels, graffiti, zwerfvuil, onverzorgd groen, defecte straatverlichting, hondenpoep, onveilige verkeerssituaties of problemen aan het riool. 
Doe een melding

Klacht over medewerker of bestuurder gemeente

Via deze pagina kunt u een klacht indienen over:

U kunt uw klacht hieronder met of zonder DigiD doorgeven.

Klacht doorgeven met DigiD (Deze link gaat naar een externe website)

Klacht doorgeven zonder DigiD (Deze link gaat naar een externe website)

Geen klacht, wel bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente? Ga dan naar de pagina Bezwaar indienen.

Overige klachten

Hebt u een andere klacht over de gemeente? Meld deze dan hier.

Overige klacht doorgeven met DigiD (Deze link gaat naar een externe website)

Overige klacht doorgeven zonder DigiD (Deze link gaat naar een externe website)

Per post of telefoon

Wilt u uw klacht liever indienen per post? Schrijf de gemeente een brief met daarin:

Soms is het handig om kopieën van brieven of documenten bij te sluiten.

U stuurt dit naar het postadres van de gemeente of per e-mail naar info@maasdriel.nl.

U kunt uw klacht ook telefonisch doorgeven of langskomen bij het gemeentehuis.

Klachtenregeling en behoorlijkheidswijzer

Klachten nemen wij in behandeling in overeenstemming met de klachtenregeling van de gemeente Maasdriel (PDF, 24.8 kB). Ook beoordelen wij uw klacht aan de hand van de Behoorlijkheidswijzer van de nationale ombudsman (Deze link gaat naar een externe website).

Procedure

Na ontvangst van de klacht wordt eerst (door de klachtencoördinator van de gemeente) bekeken of uw klacht in behandeling kan worden genomen. Wanneer dat niet het geval is, krijgt u daarover zo snel mogelijk bericht. Het kan ook zijn dat uw klacht bij een andere instantie thuishoort. Dan zal de gemeente u laten weten waarheen uw klacht is doorgestuurd.
Als uw klacht in behandeling wordt genomen, neemt de gemeente de volgende stappen:

  1. Afhankelijk van de persoon over wie u klaagt, wordt uw klacht behandeld door de burgemeester, de locoburgemeester of een teammanager; deze persoon noemen we ‘klachtbehandelaar’.
  2. Eerst stelt de klachtbehandelaar de persoon of personen over wie u klaagt op de hoogte.
  3. Zo nodig wordt u verzocht om aanvullende informatie over de gebeurtenis te geven.
  4. Daarna stelt de klachtbehandelaar een onderzoek in, waarbij hij beide partijen (klager én beklaagde) in de gelegenheid stelt een mondelinge toelichting op de kwestie te geven.
  5. Tot slot neemt de klachtbehandelaar een beslissing op uw klacht. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht. Deze beslissing wordt binnen 6 tot 10 weken na ontvangst van uw klacht genomen. Mocht het langer duren dan krijgt u hierover op tijd bericht.

Hoe snel wordt uw klacht behandeld?

De klachtencoördinator bevestigt de ontvangst van uw klacht binnen een week. Wij handelen uw klacht binnen 6 weken na ontvangst af. In bijzondere gevallen mag de afhandeling worden uitgesteld tot uiterlijk 10 weken. Wij informeren u schriftelijk als de afhandeling wordt uitgesteld.

Niet eens met de behandeling?

Bent u het niet eens met de manier waarop uw klacht is behandeld door de gemeente? U kunt dan terecht bij de Nationale ombudsman. Hoe dit moet, leest u in het besluit van de klachtbehandelaar. De Nationale ombudsman kijkt nog een keer naar de klacht en hoe daarmee is omgegaan.