Lees pagina voor

Begraven in Maasdriel

Maasdriel kent vijf gemeentelijke begraafplaatsen op onderstaande locaties:

Op de oude begraafplaats aan de Burgemeester van Randwijckstraat in Rossum worden geen nieuwe graven uitgegeven en zijn er geen mogelijkheden voor asbestemming.

De begraafplaatsen zijn voor bezoekers dagelijks geopend van:

Overige begraafplaatsen

In de gemeente Maasdriel liggen, naast de vijf bovenstaande, meer begraafplaatsen. Deze zijn niet van de gemeente. Veelal zijn dit kerkelijke begraafplaatsen. Het staat nabestaanden vrij hun keuze te bepalen voor een gemeentelijke begraafplaats of een kerkelijke begraafplaats.
Voor informatie over de kerkelijke begraafplaatsen kunt u contact opnemen met het desbetreffende kerkbestuur.

Grafrechten en rechthebbende

Voor een graf betaal je grafrechten. De grafrechten vertellen iets over de termijn of looptijd van een graf. De grafrechten staan op naam van de rechthebbende. Elk particulier graf heeft een rechthebbende. Een rechthebbende is een nabestaande van de overledene. Een rechthebbende is verantwoordelijk voor het graf en bepaalt over het graf.
Nadat de begraving heeft plaatsgevonden ontvangt de rechthebbende een grafakte waaruit blijkt dat het grafrecht is gevestigd. In de akte is opgenomen op welke begraafplaats de akte betrekking heeft, over wat voor soort graf het gaat, of het een enkel of dubbeldiep graf betreft en hoe lang het grafrecht duurt.
In Maasdriel bedraagt de termijn van een particulier graf twintig jaar en kan telkens met tien jaar worden verlengd. De kosten van een particulier graf bestaan uit de kosten van begraven en het grafrecht. De kosten vindt u in de legesverordening. (Deze link gaat naar een externe website)

Grafbedekking en grafonderhoud

Een graf krijgt meestal een grafbedekking. Bijvoorbeeld een grafsteen. Na de uitvaart kunnen nabestaanden een grafsteen laten plaatsen. Dit grafmonument moet voldoen aan de voorwaarden (PDF, 147.5 kB) die de gemeente hieraan stelt. Voordat u de grafsteen plaatst, meldt u zich bij de gemeente.
Een graf moet ook onderhouden worden. De rechthebbende is verantwoordelijk voor het onderhoud van een graf. Het is een verplichting het grafmonument behoorlijk te onderhouden. Denk hierbij aan het schoonmaken van het monument, het bij verzakking rechtzetten van het monument en het verwijderen van onkruid en beplanting buiten het grafoppervlak. Alle rechten en verantwoordelijkheden hebben we opgenomen in de beheers verordening begraafplaatsen (Deze link gaat naar een externe website).

Grafbedekkingen zijn uitsluitend mogelijk op graven en urnengraven.

Cremeren

Naast begraven kunnen nabestaanden ook kiezen voor crematie. Nadat de as door het crematorium is vrijgegeven bestaan er verschillende mogelijkheden. De as van een dierbare kan bijvoorbeeld thuis worden bewaard. Ook kan as kan worden bijgezet in een urnenmuur of urnengraf of uitgestrooid op een strooiveld.
Op de gemeentelijke begraafplaats in Hurwenen en Rossum (H.C . de Jonghweg) is een urnenmuur. Op dit moment is de gemeente bezig met het uitbreiden van de mogelijkheden voor as bestemming. We werken o.a. aan een urnenmuur in Heerewaarden en een urnentuin in Hedel.

Meer informatie

Voor vragen over grafrechten, verlenging van rechten, betalingen en overige zaken met betrekking tot begraafplaatsen kunt u bellen naar 14 0418 of mailen naar info@maasdriel.nl