Verloren voorwerpen

Heeft u een voorwerp verloren? Doe direct online aangifte bij de gemeente met uw DigiD of burgerservicenummer (BSN).

Online regelen

U krijgt een schriftelijke bevestiging van uw aangifte. Wordt het voorwerp gevonden, dan neemt de gemeente contact met u op. Uw verlies wordt geregistreerd en voor een periode van drie maanden getoetst bij de gevonden voorwerpen. Er wordt binnen die drie maanden uitsluitend contact met u opgenomen als uw voorwerp gevonden is. Natuurlijk kunt u zelf kijken bij het overzicht van gevonden voorwerpen of navraag doen bij de gemeente.

Identiteitsbewijs verloren

Verlies of (vermoedelijke) diefstal van uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart?
Om aangifte van vermissing te kunnen doen heeft u gegevens van uw identiteitsbewijs nodig waarover uw gemeente beschikt. Neem hiervoor contact op met uw woongemeente. Doe direct aangifte van vermissing bij de politie. Maak daarna een afspraak bij de gemeente en vraag een nieuw identiteitsbewijs aan. 

De vermissing van een verblijfsdocument meldt u bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst.

Geef diefstal aan bij de politie

Diefstal blijft een zaak van de politie. Vermoedt u dat uw eigendom is gestolen? Dan doet u aangifte bij de politie.