Lees pagina voor

Goed idee, doe er iets mee!

Hebt u een goed idee? Een idee dat betrekking heeft op de leefbaarheid van de dorpen in Maasdriel en wilt u dit idee zelf uitvoeren? Laat het ons dan gauw weten!

Wilt u ideeën opdoen? Kijk dan op de pagina 'inwonersinitiatieven'. 

Om ervoor te zorgen dat u snel aan de slag kan met uw initiatief, wil de gemeente een handje helpen met (financiële) middelen en/of meedenken.

Wie kan subsidie aanvragen?

Inwoners, verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen:

Wat kan er binnen deze regeling?

Met deze subsidieregeling willen we initiatieven stimuleren die de kwaliteit van wonen en leven in onze gemeente versterken. Het gaat hier om een bijdrage in de kosten die u maakt voor activiteiten die een maatschappelijke meerwaarde hebben voor de Maasdrielse samenleving. Hierbij dienen de activiteiten te zijn gericht op minimaal één van de volgende onderwerpen:

Voor bestaande initiatieven geldt als aanvullende voorwaarde dat alleen subsidie wordt toegekend als er sprake is van aantoonbare vernieuwing in de activiteiten.

Voor de activiteiten gelden de volgende maximale subsidiebedragen:

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie:

Hoe verloopt het subsidieproces?

U kunt gedurende het gehele jaar subsidie aanvragen.

Dit doet u door het aanvraagformulier (PDF, 405.4 kB) samen met een begroting in te dienen via subsidie@maasdriel.nl. U kunt het aanvraagformulier ook afgeven aan de balie van het gemeentehuis (Kerkstraat 45 te Kerkdriel) of opsturen per post (Postbus 10000, 5330 GA Kerkdriel). Let op: niet volledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen. Dit betekent dat u dan geen subsidie krijgt. Heeft u moeite met invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op via subsidie@maasdriel.nl.

Beoordeelt de gemeente de aanvraag positief? Dan komt er een budget beschikbaar. U ontvangt hierover binnen 6 weken bericht. Binnen 16 weken na dit bericht moet u starten met de uitvoering van het idee. Dit dient u te melden via subsidie@maasdriel.nl.

Binnen 8 weken na afloop van het initiatief dient u een kort verslag in (richtlijn: 1 A4) met een korte tekst, beeldmateriaal, krantenartikel, et cetera zodat duidelijk is dat uw initiatief ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. 

Het beeldmateriaal wordt gebruikt voor publicatie op www.maasdriel.nl en/of de Facebookpagina van de gemeente. Hierbij houdt de gemeente zich de verplichtingen en rechten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018.
Met het ondertekenen van het aanvraagformulier stemt u in met het bovengenoemde gebruik van het beeldmateriaal en neemt u de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van toestemming voor publicatie van de personen die in het beeldmateriaal voorkomen.

Goed om te weten: voor elke periode is een maximumbedrag beschikbaar. Dit bedrag wordt door de gemeenteraad vastgesteld. We kennen subsidie toe op volgorde van binnenkomst totdat dit bedrag is bereikt.

Documenten

Hieronder vindt u de folder (PDF, 482.7 kB)van de campagne Goed idee, doe er iets mee!               ​                 ​               ​          

Meer informatie

In de subsidieregeling (Deze link gaat naar een externe website) vindt u alle uitgangspunten en voorwaarden. Wilt u meer weten of heeft u vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op via subsidie@maasdriel.nl.