Subsidies

De gemeente heeft een aantal verschillende subsidies voor inwoners, organisaties en ondernemers. Voor iedere subsidie gelden andere regels en voorwaarden. U vindt deze hieronder in de subsidieregelingen.

Regels en voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen of krijgen van een subsidie zijn niet voor elk onderwerp hetzelfde.  U leest hierover meer in de  subsidieregelingen.
Er zijn 9 subsidieregelingen:

‘In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Tweede Wereldoorlog. De komende maanden besteden veel inwoners, verenigingen, organisaties, musea en dorpsraden hier bijzondere aandacht aan. Organiseert u een activiteit in het kader van 75 jaar herdenken en vrijheid in Maasdriel? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen met u meedenken, u in contact brengen met andere initiatiefnemers en uw activiteit opnemen in de gezamenlijke agenda ‘Bommelerwaard Herdenkt: 75 jaar Vrijheid’.
Heeft u financiële ondersteuning nodig voor uw initiatief? Dan kunt u tot 1 januari 2020 subsidie aanvragen door uw projectplan en begroting te mailen naar activiteiten2020@zaltbommel.nl.  De criteria en subsidiebedragen vindt u in de Tijdelijke subsidieregeling Bommelerwaard Herdenkt: 75 jaar vrijheid Maasdriel 2019 (PDF, 115.1 kB)

Budget

Voor elk van de subsidies is per jaar een maximaal budget beschikbaar. Dat bedrag heet een subsidieplafond. Wordt er in totaal meer subsidie aangevraagd dan er geld beschikbaar is? Dan verdelen wij de subsidie volgens een verdeelsleutel.

Aanvraag indienen

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Dit kan vóór 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden. Een aanvraag per post stuurt u aan: Gemeente Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel.
Digitaal stuurt u deze naar subsidie@maasdriel.nl.

Aanvraagformulieren

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan,  via e-mail: subsidie@maasdriel.nl of telefoon:
14 0418.

Algemene subsidieverordening

In de Algemene Subsidieverordening Maasdriel staat het subsidieproces, de termijnen die gelden voor een subsidieaanvraag en de algemene voorwaarden en verplichtingen voor de gemeente en de aanvrager.