Subsidies

De gemeente heeft verschillende subsidies waarmee  inwoners, organisaties en ondernemers financiële ondersteuning kunnen krijgen.  Elke regeling heeft andere regels en voorwaarden. U leest hierover mee in de onderstaande subsidieregelingen.

Budget

Voor elk van de subsidies is per jaar een maximaal budget beschikbaar. Dat bedrag heet een subsidieplafond. Wordt er in totaal meer subsidie aangevraagd dan er geld beschikbaar is? Dan verdelen wij de subsidie volgens een verdeelsleutel.

Vereniging of stichting? Vraag in september subsidie aan voor 2022!

Wilt u subsidie aanvragen voor uw vereniging of stichting? U kunt tot 7 oktober 2021  een aanvraag indienen voor 2022.
De gemeente heeft verschillende subsidies waarmee  inwoners, organisaties en ondernemers financiële ondersteuning kunnen krijgen.  Elke regeling heeft andere regels en voorwaarden, deze leest u in de regelingen hierboven. 

Indienen aanvraag

De verenigingen die vorig jaar een aanvraag hebben ingediend, ontvangen het aanvraagformulier automatisch via de mail.

De aanvraag wordt getoetst aan de regeling die op uw vereniging van toepassing is en aan onze Algemene Subsidieverordening.
Voor elk van de subsidieregelingen is per jaar een maximaal budget beschikbaar (subsidieplafond). Wordt er in totaal meer subsidie aangevraagd dan er geld beschikbaar is? Dan wordt de subsidie volgens een verdeelsleutel verdeeld.

U ontvangt voor 31 december een besluit op uw subsidieaanvraag.

Stuur uw subsidieaanvraag naar subsidie@maasdriel.nl.

Heeft uw vereniging nooit eerder een aanvraag ingediend? Heeft u vragen of hulp nodig?

Neem dan gerust contact op met Chris Verhoeven of Sandra Willems. Zij zijn bereikbaar per mail op subsidie@maasdriel.nl of via telefoonnummer 14 0418.

Voor onderstaande regelingen kunt u het gehele jaar subsidie aanvragen

Uw aanvraag kunt u mailen naar subsidie@maasdriel.nl of sturen naar Gemeente Maasdriel, Postbus 10000, 5330 GA  Kerkdriel.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen van de aanvraag?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar per mail op subsidie@maasdriel.nl of via telefoonnummer 14 0418

Algemene subsidieverordening

In de Algemene Subsidieverordening Maasdriel de termijnen die gelden voor een subsidieaanvraag en de algemene voorwaarden en verplichtingen voor de gemeente en de aanvrager.