Lees pagina voor

Subsidies

Gemeente Maasdriel heeft verschillende subsidies waarmee inwoners, organisaties en ondernemers financiële ondersteuning kunnen krijgen. Elke regeling heeft andere regels en voorwaarden. Bekijk ze hier. 

In de Algemene Subsidieverordening Maasdriel (Deze link gaat naar een externe website)staat het subsidieproces, de termijnen die gelden voor een subsidieaanvraag en de algemene voorwaarden en verplichtingen voor de gemeente en de aanvrager. In de subsidieregelingen beschrijven we welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen en hoe we subsidiebudgetten verdelen.

Vraag in september 2023 subsidie aan voor 2024

Wilt u subsidie aanvragen voor uw vereniging of stichting? U kunt tot 1 oktober 2023  een aanvraag indienen voor 2024.

Het gaat om de volgende regelingen:

Indienen aanvraag

Verenigingen die vorig jaar een aanvraag hebben ingediend, ontvangen het aanvraagformulier automatisch via de mail. De aanvraag wordt getoetst aan de regeling die op uw vereniging van toepassing is en aan onze Algemene Subsidieverordening.

Voor elk van de subsidieregelingen is per jaar een maximaal budget beschikbaar (subsidieplafond). Wordt er in totaal meer subsidie aangevraagd dan er geld beschikbaar is? Dan wordt de subsidie volgens een verdeelsleutel verdeeld.
U ontvangt voor 31 december een besluit op uw subsidieaanvraag. 

Regelingen die het hele jaar aangevraagd kunnen worden

Voor onderstaande regelingen kunt u het gehele jaar subsidie aanvragen.

Neem contact op

Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar per mail op subsidie@maasdriel.nl of via telefoonnummer 14 0418.