Subsidies

De gemeente heeft verschillende subsidies waarmee  inwoners, organisaties en ondernemers financiële ondersteuning kunnen krijgen.  Elke regeling heeft andere regels en voorwaarden. U leest hierover mee in de onderstaande subsidieregelingen.

Budget

Voor elk van de subsidies is per jaar een maximaal budget beschikbaar. Dat bedrag heet een subsidieplafond. Wordt er in totaal meer subsidie aangevraagd dan er geld beschikbaar is? Dan verdelen wij de subsidie volgens een verdeelsleutel.

Subsidie aanvragen

Voor onderstaande regelingen ontvangen de verenigingen en stichtingen van ons een aanvraagformulier. Het formulier bestaat uit twee delen..

  • Amateuristische sportbeoefening
  • Amateuristische kunst- en cultuurbeoefening
  • Volksfeesten en EHBO formulier
  • Vrijwillig kinder- en jeugdwerk
  • Vrijwillig ouderenwerk
  • Dorpsraden en musea
  • Meedoen in Maasdriel

Uw aanvraag 2021 kunt u tot 1 oktober 2020 mailen naar subsidie@maasdriel.nl.

Verenigingen en stichtingen die geen formulier hebben ontvangen en subsidie willen ontvangen, kunnen een formulier opvragen via het emailadres subsidie@maasdriel.nl.

Voor onderstaande regelingen kunt u het gehele jaar subsidie aanvragen

Uw aanvraag kunt u mailen naar subsidie@maasdriel.nl of sturen naar Gemeente Maasdriel, Postbus 10000, 5330 GA  Kerkdriel.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen van de aanvraag?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar per mail op subsidie@maasdriel.nl of via telefoonnummer 14 0418

Algemene subsidieverordening

In de Algemene Subsidieverordening Maasdriel staat het subsidieproces, de termijnen die gelden voor een subsidieaanvraag en de algemene voorwaarden en verplichtingen voor de gemeente en de aanvrager.