Lees pagina voor

Privacyrechten en verzoek tot inzage

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg) staan de rechten die u hebt in het kader van privacywetgeving. Hier leest u meer over uw rechten in relatie tot de verwerking van uw persoonsgegevens door gemeente Maasdriel of de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard.

Ik wil mijn persoonsgegevens inzien

U kunt de gemeente vragen of de gemeente persoonsgegevens van u verwerkt. Als dit zo is, dan mag u deze persoonsgegevens inzien. Ook krijgt u informatie over waarom de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt. Hoe lang de verwachte bewaartermijn is. Waar de persoonsgegevens vandaan komen en met welke partijen de gemeente deze persoonsgegevens deelt.

Verzoek indienen voor inzage van uw persoonsgegevens (Deze link gaat naar een externe website)

Ik wil mijn persoonsgegevens laten corrigeren

Vindt u dat de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt niet juist of onvolledig zijn? Vraag dan de gemeente om uw persoonsgegevens aan te laten passen of aan te laten vullen.

Verzoek indienen om uw gegevens aan te laten passen of aan te laten vullen (Deze link gaat naar een externe website)

Zijn dit persoonsgegevens die de gemeente in het kader van de Basisregistratie Personen (BRP) verwerkt dan kunt u een correctieverzoek indienen.

Ik wil mijn persoonsgegevens laten verwijderen

Vindt u dat uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verder worden verwerkt? Of vindt u dat uw persoonsgegevens in strijd met de wet worden verwerkt? Dan kunt u de gemeente vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Verzoek tot verwijdering persoonsgegevens indienen (Deze link gaat naar een externe website)

Ik wil bezwaar maken tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de gemeente wanneer de gemeente deze verwerking gebaseerd heeft op:

Verzoek om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (Deze link gaat naar een externe website)

Ik wil de verwerking van mijn persoonsgegevens beperken

U kunt de gemeente vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien u van mening bent dat de persoonsgegevens onjuist zijn, niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of in strijd met de wet worden verwerkt.

Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indienen (Deze link gaat naar een externe website)

Ik wil mijn persoonsgegevens meenemen

U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen wanneer de verwerking is gebaseerd op de grondslag toestemming of uitvoering van een overeenkomst wanneer de verwerking via automatische methoden worden uitgevoerd.

Verzoek om persoonsgegevens mee te nemen (Deze link gaat naar een externe website)

Hoe kunt u een verzoek indienen?

U kunt bovenstaande verzoeken digitaal indienen via de buttons. Ook kunt u het Aanvraagformulier aanpassen persoonsgegevens (PDF, 50.7 kB) downloaden, invullen en afgeven op het gemeentekantoor. Wanneer u geen gebruik maakt van DigiD dan vragen wij u om uzelf op een andere manier te identificeren. Bijvoorbeeld door naar het gemeentekantoor te komen met uw ID bewijs of paspoort.

Afhandeling van uw verzoek

U kunt bovenstaande verzoeken digitaal indienen via bovenstaande buttons. U krijgt binnen 1 maand een reactie op uw verzoek. Wanneer het om een complex verzoek gaat, kunnen wij  deze periode verlengen met maximaal 2 maanden. Wij stellen u hiervan tijdig op de hoogte.

Meer informatie of vragen

Hebt u verdere vragen met betrekking tot uw privacy rechten neem dan contact op met de privacy officer of functionaris gegevensbescherming van de gemeente. Mail naar privacy@bommelerwaard.nl of bel telefoonnummer 14 0418 (Deze link gaat naar een externe website).

Wilt u meer informatie over de privacy rechten die u heeft in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Kijk dan op autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten (Deze link gaat naar een externe website).