Lees pagina voor

Aanpassen persoonsgegevens

De gemeente houdt gegevens van inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt uw gegevens controleren op de website www.mijnoverheid.nl (Deze link gaat naar een externe website). Als uw gegevens of die van uw kinderen tot 18 jaar niet goed zijn geregistreerd, kunt u de gemeente vragen om dit aan te passen. Maak hiervoor een afspraak.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Originele bewijsstukken waaruit blijkt wat de juiste gegevens zijn (bijvoorbeeld een geboorteakte of huwelijksakte).
  • Soms zijn aanvullende documenten nodig.

Als uw akte niet in het Nederlands, Engels of Duits is, moet u deze eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille (Deze link gaat naar een externe website) bevatten.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een verzoek om uw persoonsgegevens aan te passen.

Voorwaarde

U staat ingeschreven op een adres in de gemeente Maasdriel.

Als uw voor- of achternaam, geboortedatum of geslacht gewijzigd is, moet u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Uw oude paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument is niet meer geldig vanaf de dag dat de gemeente uw gegevens heeft gewijzigd. U betaalt zelf de kosten voor een nieuw document.

Afhandeling door de gemeente