Lees pagina voor

Nieuwsbrief juni 2022

Voorwoord

Beste grondeigenaren en direct omwonenden van de Zuidelijke Ontsluitingsroute, 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR). Dit soort nieuwsbrieven volgen in de toekomst vaker. Zo houden we u op de hoogte van dit grote project. Voor veel inwoners en bedrijven heeft de aanleg van deze nieuwe ontsluitingsroute voordelen. Met de ZOR houden we Maasdriel namelijk veilig, bereikbaar én leefbaar. Tegelijkertijd zijn we ons er ook zeer van bewust
dat de ZOR voor u als grondeigenaar of direct omwonende op een andere manier veel betekent. We doen er dan ook alles aan om bij de uitwerking van de plannen voor de nieuwe weg rekening te houden met de zorg- en aandachtspunten die bij u leven. Daarom werken we de exacte ligging en de ruimtelijke inpassing van de weg zorgvuldig uit in overleg met de omgeving.

Om het project goed te begeleiden, stelden we voor de ZOR een professioneel projectteam samen dat zich de komende tijd via deze nieuwsbrieven aan u voorstelt. Wij vinden het belangrijk om bij de uitwerking van dit project zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. Ook kunt u mij als verantwoordelijk wethouder hierop aanspreken. Laten we met elkaar de schouders eronder zetten en met de realisatie van de ZOR onze mooie gemeente klaarmaken voor de toekomst! 

Met vriendelijke groet,


Peter de Vries
Projectwethouder ZOR

Projectwethouder ZOR Peter de Vries

Planning

Wat gebeurt er de komende jaren op hoofdlijnen?

Eind vorig jaar nam de gemeenteraad het besluit om één route uit te werken. Wat gebeurt er nu verder? We gaan aan de slag met het ontwerp van de weg. Uiteraard betrekken we u en andere inwoners en ondernemers van Kerkdriel en Velddriel daarbij. Daar leest u verderop in deze nieuwsbrief meer over. Vervolgens gaan we over tot het aanpassen van het bestemmingsplan. Als deze voorbereidingen klaar zijn en alle benodigde gronden zijn aangekocht, kunnen we de ZOR aanleggen. Het streven is op dit moment dat de weg er in 2029 ligt. 

Op de afbeelding is de planning ZOR aangeggeven: Raadsbesluit december 2021 Ontwerp 2022-2024 Verwerven gronden 2022-2027 Aanpassen bestemmingsplan 2023 – 2025 Voorbereiding aanleg 2026 – 2028 Aanleggen 2028 – 2029 +- 2029 klaar

*Deze planning op hoofdlijnen is een streven en kan gedurende het project worden aangepast. Aan de planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Planning uitgeschreven:

Raadsbesluit december 2021
Ontwerp 2022 - 2024
Verwerven gronden 2022 - 2027
Aanpassen bestemmingsplan 2023 - 2025
Voorbereiding aanleg 2026 - 2028
Aanleggen 2028 - 2029
Rond 2029 klaar

Grond

Plattegrond met de indicatieve route van de ZOR

* Hierboven staat een plattegrond met de indicatieve route van de ZOR op hoofdlijnen. Een meer gedetailleerde kaart vindt u op de projectpagina van de ZOR. Deze kaart passen we geregeld aan gedurende het project. Aan de kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Minder grond nodig voor de route

Het opleggen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is een ingrijpende maatregel. We gaan daar dan ook zorgvuldig mee om. De Wvg ligt zo kort mogelijk op de percelen en alleen op de grond die echt nodig is voor de route. Hoe verder we de route uitwerken, hoe nauwkeuriger we weten welke (delen van) percelen daarvoor nodig zijn. Als er ruimte is om het aangewezen gebied te verkleinen, dan gebeurt dat zo snel mogelijk.

Aankoop van gronden

Op dit moment hebben we al percelen aangekocht. Met een aantal eigenaren hebben we mondeling overeenstemming bereikt over de aankoop van de percelen. Daarnaast zijn we met enkele anderen in overleg over de aankoop van de gronden. Hebt u ook interesse om uw grond aan te bieden aan de gemeente? Neemt u dan contact op met onze coördinator Grondverwerving, de heer Evert Morren. Hij is
bereikbaar via e.morren@maasdriel.nl of (06) 22 19 99 98.

Advies over grondzaken van uw eigen expert

Denkt u erover na om uw grond te verkopen en wilt u daarover van gedachten wisselen met iemand die daar verstand van heeft? Dat kan! U kunt zelf een adviseur naar keuze inschakelen. De gemeente vergoedt de kosten onder bepaalde voorwaarden. Wilt u hier meer over weten of maakt u hier graag gebruik van? Neemt u dan contact op met onze coördinator Grondverwerving, Evert Morren via
e.morren@maasdriel.nl of (06) 22 19 99 98.

Participatie

Samen werken we aan een veilig, bereikbaar én leefbaar Maasdriel Om te komen tot een gedegen voorontwerp, wisselen we de komende tijd graag met u en anderen van gedachten over bepaalde onderwerpen. Denkt u daarbij aan de inpassing van de weg in het landschap, aansluitingen van bestaande wegen en percelen op de ZOR en het minimaliseren van overlast voor u en andere inwoners. Om vanuit verschillende hoeken input te krijgen, richten we een meedenkgroep op die bestaat uit perceeleigenaren, direct omwonenden, inwoners én ondernemers van Maasdriel. Als u daar behoefte aan hebt, blijven we sowieso gedurende het hele traject persoonlijk in gesprek met u als perceeleigenaar. Wilt u daarnaast meer de diepte ingaan en vanuit het algemeen belang voor Maasdriel meedenken over de komst van de ZOR? Kijk dan op de projectpagina ZOR voor een uitgebreidere omschrijving van de meedenkgroep. Interesse? Meld u voor vrijdag 15 juli
aan via zor@maasdriel.nl.

Persoonlijk gesprek bij u aan tafel

Veel grondeigenaren voerden afgelopen tijd al een goed gesprek met ons over de Wet voorkeursrecht gemeenten, de doelstelling van
de ZOR en de keuze voor de route en het vervolg. Bent u nog niet persoonlijk in gesprek geweest met ons en wilt u dat alsnog? Dat kan!
Stuur ook dan een e-mail met uw contactgegevens naar zor@maasdriel.nl en we plannen een afspraak met u in.

Projectteam

Wilt u meer informatie of hebt u nog vragen?

Stuur dan een e-mail naar zor@maasdriel.nl. Ontvangt u de nieuwsbrief voortaan liever digitaal? Geef dat dan ook door via zor@maasdriel.nl. Hebt u behoefte aan persoonlijk contact? Dan kunt u bellen met de projectleider van de ZOR, Edwin Boonstoppel via (06) 33 04 33 38. Hij stelt zich graag aan u voor: 

“Op 1 februari 2022 ben ik bij gemeente Maasdriel aan de slag gegaan als projectleider voor de ZOR. In de afgelopen 20 jaar heb ik meerdere vergelijkbare projecten bij andere gemeenten uitgevoerd. Voor mij is het altijd belangrijk dat een project draagvlak krijgt vanuit de omgeving. We werken aan de leefbaarheid van Maasdriel en staan daarbij ten dienste van de inwoners. Ik hoop dat u dat bij de uitwerking van de ZOR merkt. Ondertussen heb ik al diverse grondeigenaren in het gebied gesproken. Dat heb ik als zeer prettig en constructief ervaren. Dat geldt ook voor andere teamleden van het projectteam. Zij stellen zich in de komende nieuwsbrieven steeds kort aan u voor. We zijn de komende jaren graag zichtbaar en aanspreekbaar voor u. Want samen werken we aan veilig, bereikbaar én leefbaar Maasdriel!”