Uitweg (oprit)

Als u een uitweg van uw perceel naar de openbare weg wilt maken of veranderen, zult u hiervoor een omgevingsvergunning moeten aanvragen.

Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket online

Kosten

De leges voor:

  • Een uitweg bij een woning (particulier): € 126,00
  • Een uitweg bij een bedrijf: € 251,00