Project

De Laarstraat wordt intensief gebruikt door personen- en vrachtverkeer en is toe aan onderhoud. Het asfalt en de ondergrond zijn verouderd en de bermen zijn in slechte staat. Daarom gaan we aan de slag om deze straat te verbeteren. We maken de Laarstraat geschikt voor het toenemende verkeer. Zodra de Zuidelijke Ontsluitingsroute er ligt verwachten we dat het verkeer in de Laarstraat afneemt.

Wat gaan we verbeteren?

  • De Laarstraat wordt breder (4,8 meter) met aan beide zijden van de weg een markering. Hierdoor kunnen auto’s en vrachtwagens elkaar beter passeren.
  • De weg krijgt een nieuwe laag asfalt die geschikt is voor het huidige verkeer.
  • Buiten de bebouwde krijgt de Laarstraat markeringen langs de zijkanten van de weg om de snelheid van 60 km per uur te benadrukken.
  • Binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 30 km per uur. Bij het verbeteren van de Laarstraat, komen er meer maatregelen om het verkeer te remmen:
  1. Drempel bij de overgang van 60 naar 30 km per uur.
  2. Verhoogd plateau bij de kruising met de Oostenbroekweg.
  3. Punaises (verhogingen) bij de kruisingen binnen de 30km-zone.
  4. Bestaande chicanes (scherpe bochten) blijven behouden.
  • De bermen worden na de werkzaamheden aan de weg hersteld en verstevigd. Zo kunnen vrachtwagens elkaar veilig passeren.
  • De bomen langs de weg gaan waarschijnlijk nog een jaar of tien mee. Om een kaalslag te voorkomen, vervangen we de bomen komende jaren in fases. Op de tekening in het pdf document die u hieronder ziet kunt u zien welke bomen nu vervangen worden.

Extra informatie

Bekijk in het pdf document een overzicht van de Laarstraat (PDF, 2.1 MB), welke bomen vervangen worden en waar de snelheidsremmende maatregelen komen. Klik in het pdf document op + om de afbeelding te vergroten en de tekst te kunnen lezen. 

Bekijk de snelheidsremmende maatregelen in detail (PDF, 2.3 MB). Klik in het pdf document op + om de afbeelding te vergroten en de tekst te kunnen lezen.