Lees pagina voor

Vergunning slopen van een pand of woning

Wil je een pand, woning of gedeelte ervan slopen? Het kan zijn dat je hier een omgevingsvergunning voor moet aanvragen of een melding moet doen. De Omgevingsdienst Rivierenland behandelt deze namens de gemeente.

Wat moet je doen?

Controleer of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen via het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). Je kunt de melding of vergunningsaanvraag in dit loket onder “aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)” meteen zelf regelen.

Laat jouw idee beoordelen

Wil je jouw aanvraag voor een omgevingsvergunning vooraf op onderdelen laten beoordelen? Dan kun je een vooroverleg aanvragen. De ODR denkt dan mee over het plan en beoordeelt namens de gemeente of het plan kans van slagen heeft. Wil je een vooroverleg aanvragen. Vink bij jouw vergunningaanvraag “conceptverzoek indienen” aan. De ODR neemt dit dan in behandeling. Lees meer over het aanvragen van een vooroverleg (Deze link gaat naar een externe website).

Asbest

Wil je ook asbest verwijderen. Kijk dan bij asbest verwijderen wat je moet doen.

Monument of beschermd dorpsgezicht?

Dan heb je een omgevingsvergunning voor slopen nodig. Kijk in onze monumentenlijst.

Voorwaarden voor een vergunning

Je hebt een vergunning nodig wanneer:

Een omgevingsvergunning voor slopen aanvragen kan via het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). 

Kosten

Het behandelen van de aanvraag brengt kosten (leges) met zich mee. De kosten staan in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website). De leges zijn afhankelijk van de activiteiten die nodig zijn om een vergunning te verlenen. Per activiteit wordt een legesbedrag in rekening gebracht.

Procedure melding

Je doet de melding minimaal vier weken voor je met het sloopwerk begint.

Meesturen

Bij de sloopmelding voeg je het volgende toe:

Kosten voor het doen van een melding

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding.

Vragen over slopen van een pand of gebouw?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) (Deze link gaat naar een externe website). Deze beoordeelt en adviseert over jouw vergunning of melding namens de gemeente. Zij nemen jouw vraag in behandeling en beantwoorden deze.

De ODR is te bereiken via 0344 - 579 314 (Deze link gaat naar een externe website) (ma-do 09.00-17.00; vr 09.00-13.00) of via info@odrivierenland.nl.