Lees pagina voor

Asbest verwijderen

Wil je op jouw perceel asbest verwijderen? Het kan zijn dat je hiervoor een melding moet doen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) behandelt deze meldingen namens de gemeente.

Wat moet je doen?

Voor de melding heb je bij gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd een asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau nodig. Kijk voor meer informatie bij Ascert (Deze link gaat naar een externe website).

Kosten asbest verwijderen

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding voor het verwijderen van asbest.

Asbestdaken

Asbest zit in nog veel daken  van oudere woningen en bedrijfspanden. Asbest kan, als het vrijkomt bijvoorbeeld door brand of een verbouwing, ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Daarom is sinds 1993 het gebruik van asbest verboden. Is jouw (bedrijfs)pand gebouwd voor 1994? Dan is de kans groot dat er asbest op het dak ligt. Heb je een asbestdak? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor de verwijdering daarvan. Maar omdat wij als gemeente ook veel waarde hechten aan een gezonde leefomgeving willen wij hier graag bij helpen. Op de website van Omgevingsdienst Rivierenland lees je meer over asbest verwijderen (Deze link gaat naar een externe website).

Vragen over asbest verwijderen?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (Deze link gaat naar een externe website) (ODR). Deze beoordeelt en adviseert over jouw melding namens de gemeente. Zij nemen jouw vraag in behandeling en beantwoorden deze.

De ODR is te bereiken via 0344-579 314 (ma-do 09.00-17.00; vr 09.00-13.00) of via info@odrivierenland.nl