Lees pagina voor

Nieuw vestigen van bedrijf

Wil je een nieuw bedrijf vestigen? Dan moet je hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen en is er misschien een wijziging of aanpassing van het Omgevingsplan nodig.

Wat moet je doen?

Jouw plan past waarschijnlijk niet binnen de geldende regels van de gemeente (het Omgevingsplan Maasdriel). Je moet daarom een wijziging of afwijking van het Omgevingsplan aanvragen. Hiervoor kun je eerst een intake aanvragen. De gemeente beoordeelt dan of het voorstelbaar is dat aan het plan medewerking wordt verleend. Of je kunt direct een principeverzoek indienen. Lees meer over het wijzigen of afwijken van het Omgevingsplan.

Kosten

Het behandelen van de aanvraag brengt kosten (leges) met zich mee. De kosten staan in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website). De leges zijn afhankelijk van de activiteiten die nodig zijn om een vergunning te verlenen. Per activiteit wordt een legesbedrag in rekening gebracht.

Vragen over het nieuw vestigen van een bedrijf

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) (Deze link gaat naar een externe website). Deze beoordeelt en adviseert over jouw vergunning of melding namens de gemeente. Zij nemen jouw vraag in behandeling en beantwoorden deze.

De ODR is te bereiken via 0344 - 579 314 (Deze link gaat naar een externe website) (ma-do 09.00-17.00; vr 09.00-13.00) of via info@odrivierenland.nl.