Bekendmaking voornemen tot verkoop ondergrond ijsbaan Kerkdriel

Geplaatst op woensdag 18 januari 2023

Gemeente Maasdriel (“Gemeente”) is eigenaar van de ondergrond van ijsbaan De Griend aan de Piekenwaardweg in Kerkdriel (“IJsbaan”).

Om te voorkomen dat de Gemeente wordt geconfronteerd met grote investeringen waarvoor onvoldoende draagvlak is en met afnemende kansen op langdurige vrieskou door veranderingen in het klimaat, wenst de Gemeente de IJsbaan te verkopen. Gemeente meent dat daarvoor slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt als koper: Stichting IJsbaan Maasdriel (“SIJM”). De Gemeente zal hieronder toelichten waarom zij meent dat slechts SIJM op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria als koper in aanmerking komt voor de koop van de IJsbaan.

Slechts één serieuze gegadigde

De Gemeente meent dat een potentieel gegadigde alleen geïnteresseerd zal zijn in verwerving van de IJsbaan als er op de locatie een asfaltvloer voor multifunctioneel gebruik gerealiseerd kan worden én als de gegadigde het bijbehorende pand, dat momenteel eigendom is van SIJM, kan verwerven. SIJM zal het bestaande pand echter niet verkopen, waardoor de Gemeente van mening is dat alleen SIJM in aanmerking komt voor de aankoop van de IJsbaan voor een bedrag van € 3.454,-. Daarvoor zijn de volgende redenen.

Aangezien het vervangen van de folie geen rendabele optie is voor de toekomst, kiest potentiële koper SIJM ervoor om naast de verwijdering van de bestaande folie een asfaltvloer aan te leggen voor multifunctioneel gebruik. Gemeente doet hierin een bijdrage van € 225.000,- en koopt daarmee de verplichting aan SIJM af voor het vervangen van de folie op de ondergrond van de IJsbaan. Op basis van een begroting is de verwachting dat de kosten voor de koper circa € 500.000,- zullen bedragen voor de eerste fase (aanleggen asfalt). Voor de tweede fase resteert de aanleg van de automatische sproei installatie met geleiderails, het opnieuw aansluiten van de baanverharding naar de kantine en langs de baan (gewijzigde hoogte) en het herplaatsen van zitgelegenheden (voor het aan- en uittrekken van schaatsen) langs de baan. De kosten voor die tweede fase zijn nog niet uitgewerkt en dus niet geraamd.

Als voorwaarde voor betaling van de afkoopsom van de Gemeente van
€ 225.000,- wordt in de koopovereenkomst opgenomen dat deze bijdrage alleen besteed mag worden aan de realisatie van een asfaltvloer, die multifunctioneel gebruikt kan worden door andere verenigingen, stichtingen en initiatieven van inwoners van Maasdriel. Ook wordt als voorwaarde opgenomen dat de koper de geplande investering in de asfaltvloer uiterlijk 31-12-2024 moet hebben gedaan en verantwoord aan de Gemeente. Als de investering niet binnen die periode is gedaan en verantwoord dan draait de Gemeente de verkoop en de afkoopbijdrage terug. Bovendien geldt als voorwaarde dat de huidige bestemming (dagrecreatie) gehandhaafd moet blijven.

SIJM heeft naast eigen beschikbare middelen en de toezegging van de gemeentelijke afkoopsom ook van andere subsidieverleners financiële toezeggingen ontvangen voor het realiseren van een multifunctionele asfaltbaan. Daarnaast heeft SIJM al meer dan 40 jaar ervaring met het aanleggen van een ijsvloer op deze locatie.

Reactietermijn

Gelet op de hierboven beschreven investeringen en het eigendom van het pand aangrenzend aan de IJsbaan, concludeert de Gemeente dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat alleen SIJM in aanmerking komt voor de koop van de IJsbaan. Indien u het niet eens bent met de voorgenomen verkoop, dient u dit binnen een termijn van twintig kalenderdagen na 18 januari 2023 gemotiveerd kenbaar te maken aan de Gemeente. Reacties kunnen worden gericht aan dhr. ir. F.M.M. Somers via f.somers@maasdriel.nl.

Meer nieuws