Verkoop grond ijsbaan aan Stichting IJsbaan Maasdriel

Geplaatst op donderdag 10 november 2022

Lange tijd waren het bestuur van Stichting IJsbaan Maasdriel (SIJM) en wij het niet eens over hoe het verder moest met de ijsbaan aan de Piekenwaardweg in Kerkdriel. Na een intensief traject op zoek naar een oplossing hebben we overeenstemming bereikt. Wij verkopen de grond aan de stichting en dragen bij aan de reconstructie van de ijsbaan, waarmee de verplichting voor ons om de bestaande folie te vervangen vervalt. De stichting gaat aan de slag met haar plannen voor de aanleg van een geasfalteerde ondergrond.

Opluchting
Uiteindelijk is een uitspraak van de rechtbank niet nodig geweest om er uit te komen. Dit tot opluchting van de nieuwe portefeuillehouder, wethouder Michiel Alexander de Raaf: “Ik ben natuurlijk nog niet zo lang betrokken bij dit dossier, maar mij werd al wel snel duidelijk dat niemand gediend was met een uitspraak van de rechter. Dan zouden wij de folie vervangen, terwijl SIJM dat eigenlijk ook niet wil en de ijsbaan nog steeds niet voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Ook de kans op schaatsen in de toekomst blijft dan onverminderd klein. Ik ben dankbaar dat we de handen op elkaar hebben gekregen voor verkoop van de locatie aan SIJM en dat we het dossier afsluiten. We hebben verschillende scenario’s besproken met de gemeenteraad en we zijn het erover eens dat dit de beste uitkomst is voor Maasdriel. We hopen dat er nog veel recreatieplezier kan worden beleefd op deze locatie in Kerkdriel. Daar waar nodig en mogelijk, kan de stichting op onze medewerking rekenen.”

Toekomst
Het bestuur van Stichting IJsbaan Maasdriel heeft volop plannen voor de toekomst aan de Piekenwaardweg. Een tevreden secretaris Rob Glaudemans: “We betreuren dat het zo lang heeft moeten duren en dat we als stichting zelfs naar de rechter moesten stappen, maar we zijn blij dat we uiteindelijk toch samen tot een oplossing zijn gekomen. Wij richten ons vizier nu op de winter van 2023/2024. Wat ons betreft ligt er dan een geasfalteerde baan, die voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt. Denk aan de kindervakantieweek, rolschaatsen, skeeleren, enzovoorts. Als het vriest, kunnen we in een mum van tijd een ijslaag neerleggen, zodat er veel sneller geschaatst kan worden dan voorheen.”

Achtergrond
Ruim 10 jaar duurde de kwestie. De stichting verplichtte de gemeente de sterk verouderde afdichtingsfolie te vervangen. De gemeente was van mening dat honderdduizenden euro’s investeren in een nieuwe folie weggegooid geld was. Het bleek de laatste jaren in de praktijk namelijk lastig om in korte tijd een ijsbaan neer te leggen op de huidige ondergrond met folie. Daarnaast neemt de kans op langdurige vrieskou elk jaar af door de veranderingen in het klimaat. Daarom was de gemeente groot voorstander van een andere aanpak of het verhuizen naar een alternatieve locatie. De stichting streefde al langer naar een reconstructie van de ijsbaan waarbij de onderlaag wordt geasfalteerd. Omdat de gesprekken tussen gemeente en de stichting niet vorderden, besloot de stichting de zaak voor te leggen aan de rechtbank. Een uitspraak van de rechtbank is niet nodig nu partijen tot overeenstemming zijn gekomen.

Meer nieuws