Intensievere samenwerking met Coöperatie Bommelerwaar door Deal voor Duurzaamheid

Geplaatst op woensdag 19 januari 2022

Samen met Coöperatie Bommelerwaar tekenden we een ‘Deal voor Duurzaamheid’. Als gemeente staan we voor een grote opgave op gebied van duurzaamheid omdat we lokaal veel meer duurzame energie moeten opwekken. Met deze Deal voor Duurzaamheid geven we aan elkaar te ondersteunen om de doelen te halen.

Samen meer zonne-energie opwekken

De focus ligt in eerste instantie op de energietransitie. Concreet kan Coöperatie Bommelerwaar een bijdrage leveren aan het realiseren van meer collectieve zonnedaken. Met de intensivering van de samenwerking met de gemeente Maasdriel kunnen wij een versnelling bij de aanleg van collectieve zonnedaken bereiken.
De eerste 2 daken in de gemeente Maasdriel in Hedel en Rossum zijn inmiddels in bedrijf, plannen voor meer daken zijn in ontwikkeling.

Meer nieuws