Groen-cheque voor alle dorpsraden

Geplaatst op donderdag 28 januari 2021

Tijdens de jaarlijkse dorpsradenbijeenkomst in december gaven de dorpsraden aan dat ze zich meer in willen zetten voor het groen in hun kern. Dat juichen we als gemeente natuurlijk toe! Daarom overhandigde wethouder Van Hoften op donderdag 28 januari een symbolische ‘groen-cheque’ aan de dorpsraad van Alem. “We vonden dit meteen een geweldig idee waar we graag aan meewerken. Alle dorpsraden ontvangen daarom € 2.500,- om aan de slag te gaan met het nog groener maken van hun kern. Dat doen we vanuit ons programma Krachtige Kernen. Daarmee geven we ruimte aan inwonersinitiatieven die de leefbaarheid in de kernen vergroten”, aldus wethouder Van Hoften.

Het geld mag binnen ruime kaders naar eigen inzicht ingezet worden, maar plannen worden wel afgestemd met de gemeente. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat de verkeersveiligheid in het geding komt of dat een met bloemen ingezaaide berm in de periodieke maaironde wordt meegenomen.

Meer nieuws