Start werkzaamheden 30km zone Alem en Heerewaarden

Geplaatst op vrijdag 22 januari 2021

Om de verkeersveiligheid in de dorpskernen te verbeteren brengen we de maximumsnelheid op bijna alle wegen binnen de kernen terug naar 30 kilometer per uur. Half februari starten we met de wegwerkzaamheden in Alem. Medio maart is het de beurt aan Heerewaarden.

Brief aan inwoners

De aannemer die het werk uitvoert informeert voordat de werkzaamheden beginnen alle inwoners van Alem en Heerewaarden via een brief. In de brief staan de datum, locatie, mogelijke omleidingsroutes en de contactpersoon voor vragen en opmerkingen. We verwachten dat de werkzaamheden in de zomer van 2021 gereed zijn. 

Het ontwerp

Als u op de naam van het dorp klikt, ziet u de link van het ontwerp van de snelheidsremmende maatregelen in Alem en Heerewaarden. Lees ook het onderliggende Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Meer nieuws