Gedeputeerde Staten stellen inpassingsplan N832 vast

Geplaatst op donderdag 14 mei 2020

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben vandaag het ontwerp-inpassingsplan voor de N832 Well – Gameren vastgesteld. Op dinsdagavond 19 mei organiseert de provincie een telefonisch spreekuur. Medewerkers van de provincie Gelderland geven dan antwoord op vragen die er zijn bij de gepubliceerde plannen. Aanmelden voor dit spreekuur kan via de website van Provincie Gelderland.

Plannen online beschikbaar vanaf 13 mei

Vanaf woensdag 13 mei kunt u op de website van Provincie Gelderland het inpassingplan en ontwerpen voor de weg inzien. Vanaf die datum zijn ze ook lezen bij de provincie in Arnhem (Markt 11, Arnhem) en bij de gemeenten Maasdriel (Kerkstraat 45, Kerkdriel) en Zaltbommel (Hogeweg 11, Zaltbommel). De provincie vraagt burgers om alleen naar het gemeentehuis of provinciehuis te komen als digitaal inzien geen optie voor ze is.

Op dit moment staan op de website van de provincie al wel de ontwerptekeningen en een korte animatie waarin je kunt zien hoe de weg eruit gaat zien na de geplande aanpassingen.

Veilige fietsverbinding

Tussen het kruispunt Bernseweg-Weigraaf en Weigraaf-Uilecotenweg in de gemeente Maasdriel komt een nieuw vrijliggend fietspad. Het bestaande vrijliggende fietspad maken we breder vanaf het laatste kruispunt tot aan de rotonde in Kerkwijk. Dit ligt deels in de gemeente Maasdriel en deels in de gemeente Zaltbommel. et vrijliggende fietspad zorgt voor een veiliger fietsverbinding en stimuleert het gebruik van de fiets. Het ontwerpplan hiervoor is nu klaar en vastgesteld.

Start terinzagelegging

Na het besluit van Gedeputeerde Staten begint de formele zienswijzenprocedure, de zogeheten terinzagelegging. Iedereen heeft dan zes weken de gelegenheid zijn mening over het inpassingsplan te geven. De start van de zienswijzenprocedure kondigt de provincie aan in de lokale media en op de website van de provincie. Vanaf 13 mei 2020 kan iedereen het officiële plan (ontwerp-inpassingsplan) bekijken en tot en met 24 juni reageren.

Vervolg

Na de terinzagelegging en verwerking van de ingediende zienswijzen stellen Provinciale Staten in het najaar van 2020 het inpassingsplan vast. Afhankelijk van eventuele verdere procedures starten daarna de voorbereidende werkzaamheden.

Meer nieuws