Het is tijd om uw woning toekomstbestendig te maken

Geplaatst op dinsdag 2 juli 2019

Woont u in een eigen een koopwoning? Dan kunt u vanaf half juli 2019 tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning toekomstbestendig te maken. U kunt hiermee bijvoorbeeld uw woning isoleren, uw badkamer op de begane grond plaatsen of asbest verwijderen. Provincie Gelderland en wij willen hiermee positief bijdragen aan het verduurzamen en het levensloopbestendig maken van woningen en het verwijderen van asbest.
Onze gemeenteraad stelde dit op 20 juni vast met de Verordening Toekomstbestendig Wonen Lening (PDF, 295.2 kB).

Toekomstbestendige en duurzame maatregelen

We maken het mogelijk dat u via lening  investeringen te doen voor:energiemaatregelen, zoals plaatsing zonnepanelen, isolatie van de woning etc;

 • ingrepen om een woning levensloopbestendig te maken, zoals aanbrengen traplift , realisatie van een slaapkamer en badkamer op de begane grond etc;
 • asbestsanering;
 • funderingsherstel.
  Voor alle leningen geldt dat er minimaal één energiemaatregel toegepast moet worden.

Verschillende soorten leningen passend bij uw situatie

Er zijn verschillende soorten leningen. Welke leningsvorm voor u het beste is hangt af van uw situatie.
Hieronder staan de verschillende leenvormen genoemd met de belangrijkste kenmerken. De vermelde rentepercentages en bedragen hebben peildatum 2019. Deze kunnen wijzigen.

Consumptieve lening

 • Minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000 voor maatregelen, die voldoen aan de verordening van de gemeente, om de woning toekomstbestendig te maken..
 • Maximaal € 50.000 voor NOM (nul op de meter) woningen, het aardgasvrij maken van woningen of asbestsanering in combinatie met zonnepanelen of andere vormen van verduurzaming.
 • Rente momenteel in beide gevallen 1,6%
 • Geen afsluitkosten
 • Looptijd maximaal 15 jaar
 • Tot en met 75 jarige leeftijd van de aanvrager

Hypothecaire lening algemeen

 • Minimaal € 2.500 en maximaal€ 50.000 voor maatregelen, die voldoen aan de verordening van de gemeente, om de woning toekomstbestendig te maken.
 • Looptijd tot en met € 25.000,10 jaar, rente 1,6%
 • Looptijd vanaf € 25.001,20 jaar, rente 2%
 • Geen leeftijdsbeperking
 • Afsluitkosten € 850,- (mee te financieren in toe te wijzen bedrag)

Verzilverlening (Hypothecair)

 • Minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor maatregelen, die voldoen aan de verordening van de gemeente, om de woning toekomstbestendig te maken.
 • Minimale leeftijd 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd (58+), geen maximum leeftijd
 • Geen maandlasten. Besteedbaar inkomen blijft gelijk
 • Looptijd 75 jaar, maximaal 40 jaar rentedragend
 • Maximaal 80% van de WOZ-waarde, incl. andere inschrijvingen(gerelateerd aan het bereiken van het 98e levensjaar van de jongste aanvrager)
 • Rente 1,7%, Afsluitkosten € 475,-
 • Oorspronkelijke lening + achterstallige rente is opeisbaar bij verkoop van de woning


Maatwerklening (Hypothecaire lening)

 • Minimaal € 2.500,-en maximaal € 50.000,- voor maatregelen, die voldoen aan de verordening van de gemeente, om de woning toekomstbestendig te maken.
 • Aanvraag op de andere leningsvormen, binnen de regeling, is afgewezen
 • Maandlasten naar draagkracht
 • Periodieke toets of er meer betaalcapaciteit is ontstaan
 • Maximaal 30 jarige looptijd
 • Rente 2% momenteel
 • Geen leeftijdsbeperking
 • Afsluitkosten € 950,-

Lening aanvragen

U kunt bij ons een aanvraag voor deze “Toekomstbestendig wonen lening” indienen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in, deze zal 17 juli online komen.

Vervolgens:

 • Zullen wij beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden in de verordening.
 • Is dit het geval dan mag u de lening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
 • Het SVn controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor de lening. Hiervoor kijken zij onder andere naar uw financiële situatie.
 • Hieruit volgt het al dan niet verstrekken van de lening. De lening wordt vervolgens verstrekt vanuit een bouwdepot.

Financiering

De Toekomstbestendig Wonen Lening wordt gefinancierd uit een zogenaamd revolverend fonds. De provincie Gelderland en de gemeente stellen ieder 50% van de lening beschikbaar. Aflossingen op de leningen komen terug in het fonds. Leningen worden verstrekt zolang er voldoende budget in het fonds aanwezig is.

Meer nieuws