De gemeenteraad vergadert

Geplaatst op donderdag 13 juni 2019

De gemeenteraad vergadert

Op donderdag 20 juni vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur.

Onderwerpen zijn o.a.:

  • Aangepast principeverzoek Windpark Lage Rooijen
  • Beheer- en exploitatieovereenkomst met Optisport BV inzake MFC De Kreek
  • Verordening Toekomstig wonen
  • Verlaging Hondenbelasting met ingang van 2020
  • Gebouwenbeheerplan 2020-2029
  • Subsidieplafond Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur

Op woensdag 26 juni vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur.

Onderwerp is:

  • Bestemmingsplan Buitengebied 2016 herziening 2016

Wilt u op de geagendeerde onderwerpen inspreken? Neem dan contact op met de griffie via griffier@maasdriel.nl of bel met 0418 63 84 10.
Op de pagina meepraten vindt u meer informatie over o.a. het inspreekrecht.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet? Kijk dan op de website van de gemeenteraad.

Meer nieuws