Het trekpontje van De Zandmeren in Kerkdriel heeft een naam nodig en jij mag het zeggen!

Geplaatst op dinsdag 30 april 2019

Wij zoeken een mooie naam voor het trekpontje van De Zandmeren in Kerkdriel. Wil jij ons daarbij helpen? Wethouder Jan-Hein de Vreede opent het pontje om 14:00 uur tijdens de open dag van De Zandmeren op zondag 26 mei.
Als de jury de naam die jij hebt verzonnen uitkiest mag je hem daarbij helpen én je krijgt een cadeaubon van € 25,-!

Zit je op de basisschool? Doe dan mee!
Stuur vóór 15 mei de naam die je voor het pontje hebt verzonnen naar communicatie@maasdriel.nl 
In je mailtje moet je nog wel even je naam, adres en leeftijd zetten, je school en in welke groep je zit.
Ook het telefoonnummer van je ouder(s)/verzorger(s) willen we graag weten.

EN NATUURLIJK VINDEN WE HET HEEL LEUK ALS JE 26 MEI KOMT KIJKEN!

Actievoorwaarden naamwedstrijd gemeente Maasdriel

1. Dit is een actie van de gemeente Maasdriel
Kerkstraat 45
5331 CB Kerkdriel
KvK 30272405

2. Deze voorwaarden gelden voor Naamwedstrijd: ‘Het trekpontje van De Zandmeren in Kerkdriel heeft een naam nodig en jij mag het zeggen!’.
U aanvaardt deze voorwaarden door mee te doen aan naamwedstrijd van de gemeente Maasdriel.

3. De actie geldt van 29 april tot en met 15 mei 2019.

4. Wat houdt de actie in?
• Voor de naamwedstrijd: ‘Het trekpontje van De Zandmeren in Kerkdriel heeft een naam nodig en jij mag het zeggen!’ mogen kinderen die op de basisschool zitten een naam inzenden voor het trekpontje
• U doet mee door een mail te sturen naar communicatie@maasdriel.nl
• De jury kiest uit alle inzendingen een winnaar.
• De winnaar mag de wethouder helpen bij de opening van het pontje op 26 mei 2019 om 14.00 uur aan De Zandmeren in Kerkdriel én ontvangt een cadeaubon van XXXXXX  ter waarde van € 25.-

5. Je kunt deelnemen aan deze actie, als je
Je in de leeftijd van 4 tot en met 13  bent en een van  jouw ouders/voogd hiervoor toestemming geeft.

6. Wanneer mag je niet (meer) meedoen met deze actie?
• Als je deelneemt namens een bedrijf.
• Als je onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens verstrekt.
• Als je op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
• Als je je niet houdt aan de actievoorwaarden.
• Als je gedrag daar aanleiding toe geeft.
Bij constatering van een van deze gedragingen sluiten we je uit van deelname. Je hebt dan ook geen recht op financiële vergoeding.

7. Hoe bepalen wij de winnaar?
De winnaar wordt gekozen door een onpartijdige jury.

8. Hoe informeren wij de winnaar?
• De winnaar krijgt bericht binnen 1 week na het einde van de actieperiode.
• Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen ontvangen geen bericht.

9. Wat kost deelname?
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

10. Wie betaalt de kansspelbelasting?
De gemeente Maasdriel betaalt kansspelbelasting.

11. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om, zoals beschreven in onze privacy- en cookie policy.
Wij gebruiken uw  naam en adres om de winnaar te kunnen bereiken én leeftijd om te controleren of de winnaar binnen de doelgroep valt.  De naam van de winnaar wordt op onze communicatiekanalen gecommuniceerd.

12. Voor klachten over deze actie kunt u een e-mail sturen naar info@maasdriel.nl

13. De gemeente Maasdriel beslist zelf over situaties die niet in deze actievoorwaarden zijn geregeld

14. Wat geldt er nog meer voor deze voorwaarden?
• Alle correspondentie is in het Nederlands.
• Over de uitslag of de opzet van deze actie wordt niet gecorrespondeerd.
• De gemeente Maasdriel gedraagt zich bij deze actie zoals de Gedragscode Promotionele Kansspelen voorschrijft.

Meer nieuws