De raadscommissies vergaderen

Geplaatst op donderdag 4 april 2019

Op dinsdag 9 april vergadert de commissie S&F vanaf 19.30 uur.

Een greep uit de onderwerpen:

 • Beleid huisvesting arbeidsmigranten
 • Algemene plaatselijke verordening 2019
 • Veiligheidsstrategie 2019-2022 politie Oost-Nederland
 • Verordening leerlingenvervoer 2019
 • Verordening 2019 maatschappelijke ondersteuning
 • Verordening Participatieraad
 • Verordening 2019 Jeugdhulp


Op woensdag 10 april vergadert de commissie Ruimte vanaf 19.30 uur.

Een greep uit de onderwerpen:

 • Gemeentelijk Vervoersplan Maasdriel
 • Aanwijzen komgrenzen in het kader van de Wet Natuurbescherming
 • Bestemmingsplan Hedel, herziening 2017, Wilhelminastraat 21
 • Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2016, Zandstraat 8

Wilt u op de geagendeerde onderwerpen inspreken? Neem dan contact op met de griffie via griffier@maasdriel.nl of bel met 0418 63 84 10. Op de pagina meepraten vindt u meer informatie over o.a. het inspreekrecht.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet? Kijk dan op de website van de gemeenteraad.

Meer nieuws