De raadscommissies vergaderen

Geplaatst op maandag 26 november 2018

LET OP, AFWIJKENDE AANVANGSTIJD
Op dinsdag 27 november 2018 vergadert de commissie S&F vanaf 20.15 uur.
Een greep uit de onderwerpen:
•  Belastingverordeningen 2019
•  Verordening Startersleningen 2018
•  Verordening Gegevensverstrekking basisregistratie personen
.  Aanvullen tekorten op lopende kredieten

Op woensdag 28 november vergadert de commissie Ruimte vanaf 19.30 uur.
Een greep uit de onderwerpen:
•  Bestemmingsplan Walderweg 2-4 tbv de vestiging van het grond- en aannemingsbedrijf (BP1168)
•  Bestemmingsplan Akkerseweg 13b tbv uitbreidingsplannen Quik aardappelverwerking (BP1163)
•  Benoeming leden commissie Ruimtelijke kwaliteit

Wilt u op de geagendeerde onderwerpen inspreken? Neem dan contact op met de griffie via griffier@maasdriel.nl of bel met 0418 63 84 10.
Op de pagina meepraten vindt u meer informatie over o.a. het inspreekrecht.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet?
Kijk dan op https://maasdriel.raadsinformatie.nl

Meer nieuws