Heeft u een goed idee voor de leefbaarheid van uw dorp?

Geplaatst op donderdag 27 september 2018

Goed idee, doe er iets mee

Gemeente Maasdriel ondersteunt goede ideeën voor en door inwoners. Heeft u ideeën die betrekking hebben op de leefbaarheid van de dorpen in Maasdriel?

De gemeente Maasdriel heeft een subsidieregeling: “Goed idee, doe er iets mee!” Inwoners met een goed idee dat zij zelf willen uitvoeren, kunnen hiervoor ondersteuning aanvragen bij de gemeente. De ideeën moeten betrekking hebben op de leefbaarheid in de dorpen van Maasdriel.

De gemeente Maasdriel wil een actieve gemeente zijn met levendige dorpen en inwoners die elkaar helpen. De gemeente stimuleert de initiatieven van de  inwoners die steeds meer zelf in actie komen om de leefbaarheid en de voorzieningen in hun dorp in stand te houden of te verbeteren. In het programma Krachtige Kernen geeft de gemeente daar samen met inwoners invulling aan.

Initiatieven ophalen
De afgelopen jaren zijn al vele mooie initiatieven opgehaald en gerealiseerd. Enkele voorbeelden vindt u terug op deze pagina.
De initiatieven hebben allemaal betrekking op de fysieke of sociale leefbaarheid in de dorpen.

Initiatief indienen
Heeft u een goed idee? Een idee dat betrekking heeft op de leefbaarheid van de dorpen in Maasdriel en wilt u dit idee zelf uitvoeren? Laat het ons dan gauw weten!
Lees meer over het indienen van initiatieven en het aanvraagformulier. De gemeente kan ondersteunen via financiële middelen, meedenken of faciliteiten.

Meer nieuws