Raadscommissies vergaderen

Geplaatst op dinsdag 17 april 2018

Op dinsdag 17 april 2018 vergadert de commissie S&F, op woensdag 18 april 2018 de  commissie Ruimte.

Commissie Samenleving & Financiën vergadert op dinsdag 17 april 
Onderwerpen:
Structurele invulling werkzaamheden met betrekking tot arbeidsmigranten; Verslag gemeentelijke ombudsman 2017. Onderzoeksverslagen rekenkamercommissie over Lokaal Onderwijsbeleid en Beveiliging van Informatie.

Commissie Ruimte vergadert op woensdag 18 april 
Onderwerpen: Bestemmingsplan ‘Kerkdriel, herziening 2016, Nieuwstraat 10’ (BP 1145); Bestemmingsplan ‘Kerkdriel, herziening 2017, Empelenhof’’; Bestemmingsplan  ‘Buitengebied,herziening 2017, 150KV kabelverbinding Zaltbommel-Wamel; Dossier Hogekampweg 5.

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor agendastukken de website van de gemeenteraad

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken of wilt deelnemen aan de informatieronden neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of op 0418-638 410. Zie informatie op inspraak en participatie.

Meer nieuws