Maasdriel gaat voor de beste ontwikkelingskansen van kinderen

Geplaatst op maandag 26 maart 2018

De basisscholen, schoolbesturen, aanbieders van voorschoolse educatie, consultatiebureau en de gemeente Maasdriel hebben vrijdag een convenant getekend waarmee de samenwerking op het gebied van Voor- en vroegschoolse educatie wordt versterkt. Deze organisaties streven er naar om alle kinderen in Maasdriel de beste ontwikkelingskansen te bieden. Hiervoor worden taalprogramma’s en doorlopende leerlijnen tussen voorschoolse educatie en basisonderwijs aangeboden.

Op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie wordt door de verschillende partijen al veel aangeboden. Wat verbeterd moet worden is de onderlinge samenhang tussen de verschillende activiteiten en het verder uitwerken van de samenwerking. Er worden resultaat afspraken gemaakt over de kwaliteit en de samenhang van de verschillende activiteiten. Door het onderteken van dit convenant spreken de partijen af deze samenwerking aan te gaan en de resultaten samen te behalen.

Meer nieuws