Raadsvergaderingen

Geplaatst op dinsdag 20 maart 2018

De afscheidsraad en de installatieraad staan gepland

Raadsvergadering  27 maart 2018  - 19.30 uur - Afscheidsraad

De raad van Maasdriel komt in de huidige samenstelling voor het laatst bijeen.
De raad besluit dan over de toelating van de na de verkiezingen benoemde leden en neemt afscheid.

Raadsvergadering  28 maart 2018  - 19.30 uur - Installatieraad

De raad van Maasdriel komt na de verkiezingen in de nieuwe samenstelling voor het eerst bijeen.
In deze vergadering leggen de nieuw benoemde raadsleden de eed of belofte af waarna zij hun raadsfunctie kunnen uitoefenen.

U bent van harte welkom in de raadzaal of online via http://raad.maasdriel.nl

Voor of informatie over deze raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie op griffier@maasdriel.nl of 0418-638410.

Meer nieuws