Raad vergadert

Geplaatst op donderdag 15 februari 2018

Onderwerpen:

  • Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening
  • Educatieve agenda Bommelerwaard
  • Verordeningen WMO 2018 en Verordeningen Jeugdhulp 2018
  • Vervanging Folie IJsbaan Kerkdriel
  • Bestemmingsplan Burgemeester Van Randwijkckstraat 21b in Rossum
  • Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2016 Wiekerseweg 6 en omstreken
  • Bestremmingsplanherziening Paterstraat 13-15 Kerkdriel
  • Brandweerzorgplan en financiĆ«le bijdrage Veiligheidsregio Gelderland Zuid
  • Wijziging invulling ombudsfunctie Maasdriel
  • Risicoanalyse integriteit voor nieuwe raadsleden en kandidaat-wethouders

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor vergaderstukken https://raad.maasdriel.nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of bel de griffie op 0418-638410. Zie informatie op inspraak en participatie.

Meer nieuws