Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Geplaatst op donderdag 21 september 2017

Op Prinsjesdag is het ’Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie’ gepresenteerd. Onderzoek laat zien dat het klimaat sneller verandert dan we eerst dachten. Het wordt warmer, droger en regenbuien worden steeds extremer. Dat merken we zelf ook. In het nieuws zien we steeds meer gevolgen van de klimaatverandering elders in de wereld. Maar ook merken we het aan de weersomstandigheden in onze eigen leefomgeving. Het is daarom noodzakelijk dat we onszelf beter klaar maken voor de toekomst.

Samen met het Waterschap werken wij dagelijks aan waterbeheer; onderhoud van sloten, rivieren en dijken om droge voeten te houden en overstromingen tegen te gaan. Maar ook werken we samen aan projecten zoals het graven van meer ruimte voor water, het versterken van dijken en het afkoppelen van regenwater van daken en straten bij renovatie- en nieuwbouwprojecten. Het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering vraagt echter ook om een ander gebruik van onze ruimte. In onze dorpen kunnen extreme regenbuien tot lokale wateroverlast leiden. Daken en straten voeren bij veel neerslag het water te snel af naar het riool. Dat riool kan die afvoerpieken niet aan. Water op straat en zelfs in huizen is dan het gevolg. Alle gemeenten in Nederland moeten de komende twee jaar een stresstest doen om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen.

Wat kun jij doen? Tips!

Werken aan de gevolgen van de klimaatverandering is een verantwoordelijkheid van iedereen. Er zijn veel mogelijkheden voor het inrichten van een klimaatvriendelijke tuin, dak en terras. Denk hierbij aan een regenton om water op te vangen, regenwater afkoppelen van de riolering, groene daken, verdiepte delen achter in je tuin, een schutting voor regenwater of terrastegels vervangen door grint of beplanting (tegel eruit, plant erin). Zie ook www.huisjeboompjebeter.nl. Samen maken we Maasdriel en omgeving regenwaterproof!

Meer nieuws