Raad vergadert

Geplaatst op maandag 4 september 2017

Onderwerpen:

  • Vaststellen Bestemmingsplan Velddriel Zuid 2017 (BP1144);
  • Gewijzigde verordeningen Participatiewet Werkzaak Rivierenland;
  • Jaarverslag leerplicht 2016-2017;
  • Bestuursrapportage 2017;
  • Toekomstgerichte gemeenschapsvoorziening Well;
  • Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2015, Heust 49, Well (BP1107);
  • Benoeming mevrouw K.A. Lotens tot burgercommissielid Samenleving en Financi├źn

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor vergaderstukken  https://raad.maasdriel.nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of bel de griffie op 0418-638410. Zie informatie op www.maasdriel.nl/bestuur en organisatie/inspraak en participatie.

Meer nieuws