Raadscommissies vergaderen

Geplaatst op dinsdag 9 mei 2017

Commissie Samenleving & Financiën vergadert op dinsdag 16 mei
Onderwerpen: Beheer- en exploitatiemodel voetbalcomplexen Hedel, Ammerzoden, en Kerkdriel; Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkzaak

Commissie Ruimte vergadert op woensdag 17 mei

Onderwerpen: Bestemmingsplan Leijensteinstraat 23, Kerkdriel; Bestemmingsplan Uilecotenweg 14, Bestemmingsplan Uithovensestraat 23, Hedell; Ammerzoden; Bestemmingsplan ‘Rossum herziening 2016, reparatie Weteringshoek 27’

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor agendastukken https://raad.maasdriel.nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken of wilt deelnemen aan de informatieronden neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of op 0418-638 410. Zie informatie op inspraak en participatie.

Presidium vergadert op woensdag 7 juni om 19.30 uur
Onderwerpen: o.a. vaststellen commissieagenda’s.
Presidiumvergaderingen zijn openbaar, u kunt informatie opvragen bij de griffie.

Meer nieuws