Raad vergadert

Geplaatst op maandag 10 april 2017

Onderwerpen

  • Invulling bibliotheekwerk
  • Beheersverordening Velddriel
  • Vaststellen Water- en Rioleringsplan 2017-2021
  • Algemene Verordening ondergrondse infrastructuren Maasdriel
  • Vaststellen bestemmingsplan ‘Rossum herziening 2016, Weteringshoek naast nr 24”
  • Vaststellen Subsidieplafonds subsidieregelingen gemeente Maasdriel

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Zie voor vergaderstukken  https://raad.maasdriel.nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of bel de griffie op 0418-638410.
Zie informatie op meepraten

Meer nieuws