Pool van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s)

Geplaatst op woensdag 18 mei 2016

Vanaf 1 juni 2016 gaan de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch werken in een pool van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). De burgemeesters van de drie gemeenten ondertekenden hiervoor een samenwerkingsconvenant.
Vanuit deze pool wordt het toezicht op de APV, de afvalstoffenverordening en de Drank- en Horecawet vorm gegeven.  Het toezicht en de handhaving op die laatste wet ligt sinds 2013 bij gemeenten. De gemeente ‘s-Hertogenbosch gaat Maasdriel en Zaltbommel ondersteunen bij deze toezichtstaken.

Burgemeester Rombouts van de gemeente ‘s-Hertogenbosch: “Gemeenten krijgen er steeds meer taken bij, ook op het gebied van handhaving en toezicht. Wij geven uitvoering aan onze wettelijke taken maar moeten wel zo efficiënt mogelijk omgaan met de mensen en de middelen. Met deze samenwerking kunnen we onze buurgemeenten helpen die taken uit te voeren.”

Burgemeester van Kooten van de gemeente Maasdriel: “Omdat de oriëntatie van de inwoners van Maasdriel voor veel activiteiten op 's-Hertogenbosch gericht is, heeft de Bommelerwaard het voornemen de samenwerking met deze gemeente te intensiveren.”

Burgemeester Van den Bosch van de gemeente Zaltbommel: “Het is mooi dat we als Bommelerwaard samen optrekken en deze taken bij onze buren kunnen afnemen. ‘s- Hertogenbosch biedt de ervaring en deskundigheid die wij zoeken. Met ’s-Hertogenbosch hebben wij een professionele en deskundige partner gevonden.”

BOA Convenant

Ondertekening van het convenant maakt samenwerking in toezicht en handhaving, op de verschillende leefbaarheidsaspecten die in deze gemeenten spelen, juridisch mogelijk.

Het convenant en de dienstverleningsovereenkomst zijn op 18 mei in het stadhuis te ’s-Hertogenbosch ondertekend.

Meer nieuws