Lees pagina voor

Kwalitatieve opvang

Volgens de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) hebben Oekraïense vluchtelingen recht op opvang,  onderwijs voor minderjarige kinderen, medische zorg en de mogelijkheid tot werken. Deze richtlijn geldt tot 4 maart 2025.

Onderwijs

Wij vinden het belangrijk om de vluchtelingenkinderen uit Oekraïne die in Maasdriel verblijven snel een vorm van structuur te bieden in een veilige omgeving. Daarom werken we nauw samen met de scholen in de Bommelerwaard voor het verzorgen van onderwijs. De basisschoolkinderen gaan naar verschillende basisscholen verdeeld over de gemeente. Kinderen vanaf 12 jaar gaan naar het middelbaar onderwijs: de Internationale Schakelklas (ISK), onderdeel van de Bossche Vakschool.

Voor 18-plussers is het vaak niet duidelijk of het niveau van een Oekraïens schooldiploma genoeg is om een universitaire studie te volgen. Ook kan de taalbeheersing van het Nederlands een knelpunt zijn. Speciaal voor de jongeren is er vanuit diverse maatschappelijke organisaties begeleiding.

Gezondheid en welzijn

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op medische zorg. In Nederland kan men altijd bij artsen en in ziekenhuizen terecht voor noodzakelijke medische zorg. Lees meer over hoe de zorg is geregeld voor vluchtelingen uit Oekraïne op de website Zorgverzekeringslijn (Deze link gaat naar een externe website).

Vanaf het begin van de opvang is er op de opvanglocatie een triageverpleegkundige. Zij is de schakel tussen de vluchtelingen en medische- en paramedische zorg. Zij beantwoordt vragen en vertelt de vluchtelingen over de zorg in Nederland. Daarnaast is men extra alert op het psychisch welzijn van de vluchtelingen. Gaat het met iemand niet goed en denken we dat die persoon psychologische problemen heeft. Dan gaan we in gesprek en kijken we wat we voor hem/haar kunnen doen.

Werk en Inkomen

Het kabinet heeft besloten dat Oekraïense vluchtelingen leefgeld (Deze link gaat naar een externe website) ontvangen om in primaire levensbehoeften te kunnen voorzien. Oekraïners die bij een gastgezin inwonen krijgen een aanvullende bijdrage. Een belangrijke voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op leefgeld is een inschrijving in de Basisregistratie Personen.

Bijna 70% van de Oekraïners in Maasdriel is aan het werk of doet vrijwilligerswerk. 

Als een vluchteling betaald werk gaat doen, stopt het leefgeld. Verdient iemand minder dan het leefgeld, dan wordt het inkomen tot het niveau van het leefgeld aangevuld.