Lees pagina voor

Hulp bij schulden of geldproblemen

Hebt u problemen met schulden? Of hebt u geen overzicht meer over uw geldzaken?
De budgetcoaches en schuldhulpverleners kunnen u ondersteunen. Zij zijn er voor alle inwoners van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel.

Kennismaken

We gaan graag met u in gesprek. In dit gesprek bespreken we uw situatie. Samen kijken we wat voor u de beste stappen zijn om uw geldzaken zo snel mogelijk weer op orde te krijgen. Met dit gesprek zit u nog nergens aan vast. Het kan zijn dat u met enkele tips al verder kunt.

U kunt hulp krijgen van een van onze eigen budgetcoaches. Ook kunnen we u in dit gesprek al doorsturen naar een partij met wie wij samenwerken. Bijvoorbeeld een vrijwilliger van Humanitas Thuisadministratie (Deze link gaat naar een externe website), die samen met u weer overzicht kan geven in uw geldzaken. Of een vrijwilliger van Over Rood (Deze link gaat naar een externe website), die ZZP’ers en andere ondernemers ondersteunt.

Plan van aanpak

Wanneer uit het eerste gesprek blijkt dat u hulp nodig hebt bij het regelen van uw schulden dan volgt er nog een gesprek. We bespreken dan hoe de schulden zijn ontstaan, wat u hebt gedaan om de schulden op te lossen en welke schulden er allemaal zijn. Ook vragen we u om alle documenten die belangrijk zijn voor uw geldzaken op te sturen of mee te nemen. Samen met u stellen we een plan van aanpak op. Hierin staan de stappen die we gaan zetten en de afspraken die we maken om u te helpen bij uw schulden.

Schuldregeling

Kunt u uw schulden niet meer zelf oplossen? Dan kunnen we u helpen met het opzetten van een schuldregeling. Dit noemen we een schuldhulpverleningstraject. We proberen dan met alle schuldeisers een afspraak te maken.


Zo’n traject bestaat uit de volgende stappen:

Stabilisatie

De belangrijkste stap is zorgen dat er geen nieuwe schulden ontstaan. We brengen de inkomsten en uitgaven op orde en zorgen we dat deze in evenwicht blijven.

Schuldregeling voorbereiden

We maken een overzicht van alle schulden. Ook beslissen we hoeveel u per maand kunt afbetalen. We vragen aan de schuldeisers hoeveel schuld er is en doen een voorstel voor een schuldregeling.

Schuldregeling

Als alle schuldeisers meewerken met het voorstel start de schuldregeling.

Wettelijke schuldsanering

Gaan de schuldeisers niet akkoord met het voorstel? Dan kunnen wij bij de rechter vragen om u toe te laten tot de wettelijke schuldsanering, de WSNP.

Voorwaarden

Bij een schuldregeling vragen we aan uw schuldeisers om een deel van de schuld kwijt te schelden. Om hieraan mee te werken vragen we u om u aan de voorwaarden van schuldhulpverlening te houden.

Belangrijke voorbeelden van die voorwaarden zijn:

Voor de schuldregeling moet u 2 documenten ondertekenen:

  1. de toelating schuldhulpverlening;
  2. de schuldregelingsovereenkomst. Hierin staan alle voorwaarden uitgelegd. Als u daar vragen over hebt mag u die gerust aan ons stellen. Zijn er voorwaarden waar u niet aan kunt voldoen? Dan mag u nog steeds contact met ons opnemen. Samen kijken we wat u kunt doen om wel aan alle voorwaarden te voldoen.

Veelgestelde vragen

Ik ben ZZP’er / ondernemer, kunnen jullie helpen?

Ook als u ondernemer bent kunt u bij ons terecht voor hulp. Samen kijken we wat de beste oplossing is bij schulden. Ook werken we samen met onder andere Over Rood (Deze link gaat naar een externe website).
en Werkzaak Rivierenland (Deze link gaat naar een externe website) om tot een goede oplossing te komen.

Moet ik mijn koopwoning verkopen?

Samen kijken we naar de beste oplossing in deze situatie. In veel gevallen kunt u uw woning houden. Hierbij houden we rekening met hypotheekachterstanden en bijvoorbeeld ook met een restschuld of de overwaarde van uw woning.

Komt er verplicht een bewindvoerder?

Dit is voor iedereen verschillend. Samen kijken we naar uw situatie. Als u uw geldzaken zelf kunt beheren, dan hoeft u niet verplicht onder bewind.

Mag ik een auto hebben?

Hebt u de auto nodig voor uw werk of om medische redenen? Dan mag u uw auto houden. In andere gevallen moet u de auto vanuit uw eigen budget betalen. Vaak is het dan verstandig om uw auto weg te doen.

Kan ik een lening krijgen om mijn schulden te betalen?

De gemeente geeft geen leningen of bijzondere bijstand om uw schulden af te betalen. Uw schuldhulpverlener of budgetcoach kan wel met u kijken of er betalingsregelingen of een schuldsanering mogelijk zijn.