Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag die u één keer per jaar kunt ontvangen als u al drie jaar of langer van een inkomen moet leven dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm.  

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Maasdriel of Zaltbommel
  • U bent 21 jaar of ouder en heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt
  • U bent geen student
  • Uw inkomen is de afgelopen 36 maanden niet hoger geweest dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm
Leefvorm  
Alleenstaande (ouder) € 1.041,40
Gehuwd/samenwonend € 1.487,73
  • Uw vermogen kwam de afgelopen 36 maanden niet boven de vermogensgrens die geldt voor het kunnen aanvragen van een bijstandsuitkering
Leefvorm  
Alleenstaand €  6.020,00
Alleenstaande ouder €  12.040,00
Gehuwd/samenwonend €  12.040,00
  • U heeft de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag ontvangen
  • U bent niet in staat om een hoger inkomen te verkrijgen

Bent u getrouwd of woont u samen? Dan moeten u en uw partner beiden aan alle voorwaarden voldoen. Dit betekent ook dat u beiden niet in aanmerking komt als één van u jonger is dan 21 jaar of de pensioengerechtigden leeftijd heeft bereikt.

Wat is de hoogte van de individuele inkomenstoeslag?

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag hangt af van uw gezinssituatie.

Leefvorm  
Alleenstaande (ouder) € 397,00
Gehuwd/samenwonend € 567,00

Hoe kan ik een individuele inkomenstoeslag aanvragen?

Wilt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen? Print het aanvraagformulier (PDF, 243.1 kB) en vul uw gegevens in. Stuur het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend met bewijstukken naar ons op. U kunt uw aanvraag ook persoonlijk bij ons inleveren. Maak dan wel een afspraak tijdens het spreekuur bijzondere bijstand.

Meenemen

Ontvangt u al minstens 36 maanden een bijstandsuitkering?  Dan hebben wij alleen een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier van u nodig.

Ontvangt u geen bijstandsuitkering of ontvangt u nog geen 36 maanden een bijstandsuitkering? Dan hebben wij ook de volgende gegevens van u nodig:

  • Inkomensgegevens van u van de afgelopen 36 maanden. Bijvoorbeeld inkomensverklaringen van de Belastingdienst en loonstroken/uitkeringsspecificaties
  • Bankafschriften van alle bank- en spaarrekeningen van u (en uw minderjarige kinderen) van de afgelopen drie maanden
  • Bewijstukken van uw vermogen. Bijvoorbeeld de huidige afkoopwaarde levensverzekering en het kentekenbewijs van uw auto.

Gegevens die wij al eerder van u hebben ontvangen hoeft u niet meer mee te sturen. Ook hebben wij geen inkomens- en vermogensgegevens nodig over de periode dat u een bijstandsuitkering had.