Maatschappelijke participatie

Is uw gezinsinkomen niet hoger dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm? Dan kunt u de een bijdrage voor de regeling maatschappelijke participatie aanvragen. Zo zorgt de gemeente Maasdriel ervoor dat inwoners mee kunnen doen aan culturele, sociale en sportieve activiteiten in Nederland.

Hoe vraag ik een bijdrage voor de regeling maatschappelijke participatie aan?

Wilt u de maatschappelijke participatie aanvragen? Klik dan op de knop hieronder. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen 8 weken nemen wij een besluit op uw aanvraag.

Aanvragen bijdrage Maatschappelijke Participatie

Wat zijn de voorwaarden waar ik aan moet voldoen voor de regeling maatschappelijke participatie?

 • U woont in de gemeente Maasdriel of Zaltbommel;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U volgt geen opleiding die valt onder de Wet Studiefinanciering 2000;
 • Uw gezinsinkomen is niet hoger dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm;
 • Uw vermogen (spaargeld) is niet meer dan € 7.605,- als u alleenstaand bent of € 15.210,- als u een alleenstaande ouder bent, getrouwd bent of samenwoont.
Jonger dan pensioengerechtigde leeftijd 2022 2023
Gezin/echtpaar € 1.926,08 € 2.109,48
Alleenstaande € 1.348,25 € 1.476,64
Pensioengerechtigde leeftijd of ouder  2022 2023
Gezin/Echtpaar, beiden ouder dan pensioengerechtigde leeftijd € 2.028,53 € 2.231,89
Alleenstaande € 1.498,13 € 1.643,38

Welke kosten kan ik vergoed krijgen?

Activiteiten waarvoor u de bijdrage kunt aanvragen zijn;

 • Lidmaatschap van jeugd-, ouderen-, sport-, ontspanningsverenigingen en verenigingen voor amateurkunstbeoefening;
 • Seizoensabonnementen, meerbadenkaarten en maandkaarten van de zwembaden in de Bommelerwaard (losse kaartjes zijn uitgesloten);
 • Lidmaatschap bibliotheek;
 • Noodzakelijke kosten voor de educatie van minderjarige kinderen, bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, online oefenprogramma’s, rekenmachine of het leasen van een laptop. De bijdrage voor de aanschaf van een laptop wordt bepaald aan de hand van de Prijzengids van het Nibud (voor 2022 is dit maximaal € 399 incl. btw);
 • Kindervakantieweek;
 • Cursussen in het kader van volwasseneneducatie;
 • Deelname aan ouderenactiviteiten;
 • Museumjaarkaart.

Hoeveel kan ik krijgen van de bijdrage maatschappelijke participatie?

Alleenstaande maximaal € 210 per jaar
Alleenstaande ouder maximaal € 410 per jaar
Gehuwd/samenwonend zonder kinderen maximaal € 410 per jaar
Gehuwd/samenwonend met kinderen maximaal € 640 per jaar

Voor ieder opvolgend kind wordt de maximale bijdrage voor het huishouden verhoogd met € 100,-.

Deze vergoedingen krijgt u alleen op declaratiebasis.

Wanneer kan ik een bijdrage aanvragen?

U kunt voor ieder kalenderjaar één keer een bijdrage voor maatschappelijke activiteiten aanvragen.

Activiteiten in 2022 & 2023

Zorg ervoor dat het aanvraagformulier en de betaalbewijzen van activiteiten uit een kalenderjaar vóór 1 april van het volgende jaar bij de gemeente Maasdriel binnen zijn. Zorg er dus voor dat:

 • Het aanvraagformulier en de betaalwijzen van activiteiten uit 2022 vóór 1 april 2023 bij ons binnen zijn;
 • Het aanvraagformulier en de betaalwijzen van activiteiten uit 2023 vóór 1 april 2024 bij ons binnen zijn.

Mocht dit niet of te laat bij ons binnen zijn, dan komen deze kosten niet meer in aanmerking voor een bijdrage.

Wat moet ik doen als ik de aanvraag niet digitaal kan invullen?

Als het u niet lukt om het formulier online in te vullen, neem dan contact met ons op. Voor het maken van een afspraak zijn wij op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 - 13:00 uur via 0418 638888. U kunt uw vraag ook per email sturen naar bb@maasdriel.nl.

Hulp nodig bij het invullen? Dan kunt u contact opnemen met de Formulierenbrigade van Stichting Kompas. Zij werken uitsluitend op afspraak. Raadpleeg hun website www.stichtingkompas.nl.