Lees pagina voor

Maatschappelijke participatie

Is uw gezinsinkomen niet hoger dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm? Dan kunt u de een bijdrage voor de regeling maatschappelijke participatie aanvragen. Zo zorgt de gemeente Maasdriel ervoor dat inwoners mee kunnen doen aan culturele, sociale en sportieve activiteiten in Nederland.

Hoe vraag ik een bijdrage voor de regeling Maatschappelijke participatie aan?

Als u maatschappelijke participatie voor het eerst in het jaar aanvraagt, klik dan op de knop hieronder. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen 8 weken nemen wij een besluit op uw aanvraag.

Bijdrage maatschappelijke participatie aanvragen voor inwoners van gemeente Maasdriel (Deze link gaat naar een externe website)

Bijdrage maatschappelijke participatie aanvragen voor inwoners van gemeente Zaltbommel (Deze link gaat naar een externe website)

Nadat uw aanvraag is toegekend, hoeft u voor dit jaar niet nogmaals een aanvraag in te dienen als u gebruik wilt maken van het resterende bedrag van de maatschappelijke participatie. U kunt dan een mail sturen naar mapa@maasdriel.nl voor het declareren van de kosten. Graag in de mail de factuur toevoegen en uw naam of eventuele klantnummer vermelden.

Wat zijn de voorwaarden waar ik aan moet voldoen voor de regeling Maatschappelijke participatie?

Jonger dan pensioengerechtigde leeftijd 2024
Gezin/echtpaar € 2.265.00
Alleenstaande € 1.585,53
Pensioengerechtigde leeftijd of ouder 2024
Gezin/Echtpaar, beiden ouder dan pensioengerechtigde leeftijd € 2.386,41
Alleenstaande € 1.760,81

Welke kosten kan ik vergoed krijgen?

Activiteiten waarvoor u de bijdrage kunt aanvragen zijn;

Hoeveel kan ik krijgen van de bijdrage Maatschappelijke participatie?

Alleenstaande maximaal € 210 per jaar
Alleenstaande ouder maximaal € 410 per jaar
Gehuwd/samenwonend zonder kinderen maximaal € 410 per jaar
Gehuwd/samenwonend met kinderen maximaal € 640 per jaar

Voor ieder opvolgend kind wordt de maximale bijdrage voor het huishouden verhoogd met € 100,-.

Deze vergoedingen krijgt u alleen op declaratiebasis.

Wanneer kan ik een bijdrage aanvragen?

U kunt voor ieder kalenderjaar één keer een bijdrage voor maatschappelijke activiteiten aanvragen.

Activiteiten in 2024

Zorg ervoor dat het aanvraagformulier en de betaalbewijzen van activiteiten uit een kalenderjaar vóór 1 april van het volgende jaar bij de gemeente Maasdriel binnen zijn. Zorg er dus voor dat:

Mocht dit niet of te laat bij ons binnen zijn, dan komen deze kosten niet meer in aanmerking voor een bijdrage.

Betaalbewijzen en/of declaraties kunnen gestuurd worden naar mapa@maasdriel.nl.

Wat moet ik doen als ik de aanvraag niet digitaal kan invullen?

Als het u niet lukt om het formulier online in te vullen, neem dan contact met ons op. Voor het maken van een afspraak zijn wij op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 - 13:00 uur via 0418 638888. U kunt uw vraag ook per email sturen naar bb@maasdriel.nl.

Hulp nodig bij het invullen? Dan kunt u contact opnemen met de Formulierenbrigade van Stichting Kompas. Zij werken uitsluitend op afspraak. Raadpleeg de website van Kompas (Deze link gaat naar een externe website).